درد زايمان و روشهاي كاهش دردو بيدردي زايمان

درد يكي ازمواردي است كه بايد در كلاسهاي زايمان فيزيولوژيك به آن پرداخته شود . آشنائي با درد و راههاي مقابله با آن در كلاسها آموزش داده ميشود.

متغييرهاي موثر بر درد

*عوامل فيزيكي ، عوامل روحي و رواني ،عوامل فرهنگي اجتماعي عوامل محيطي

درد زایمان

روشهاي كاهش دردو بيدردي زايمان

  • روشهاي داروئي

*داروهاي موضعي:بيحسي ناحيه اي و بيهوشي، روش اپيدورال، ساير روشهاي بيحسي ناحيه اي

*داروهاي سيستميك: اوپوئيدها: مسكن ها و آرام بخش ها

*داروهاي ضددردتنفسي: انتونوكس

2-روشهاي غيرداروئي

الف)-روشهايي كه گيرنده هاي حسي محيطي رافعال ميسازند:

*حرارت و سرماي سطحي

*غوطه خوردن درآب هنگام ليبر و زايمان

*لمس و ماساژ

* طب سوزني و طب فشاري

* تحريك الكتريكي اعصاب عبور كننده از پوست

*تزريق داخل جلدي آب استريل

* آروماتوتراپي( عطر درماني)

 

 

ب)روشهايي كه فيدبك محيطي به درد را كاهش مي دهند :

*تمركزومنحرف كردن حواس ، تجسم خلاق

* هيپنوتيز

* موسيقي و آوا از طريق شنوائي

*بيوفيدبك

ج)روشهايي كه محرك هاي درد آور را كاهش مي دهند :

*حركت مادرو تغييروضعيت

*فشار متقابل

تئوري كنترل دريچه اي

تئوري كنترل دريچه اي از مهمترين تئوري هاي درد است كه در سال 1965 توسط ملزاك و وال ارائه شده است.به محض اينكه پايانه هاي فيبرهاي عصبي كوچك محيطي، تحريكي را تشخيص دهند اين تحريك را به     شاخ خلفي نخاع منتقل مي كنند. ايمپالس ها از يك شبكه سلولي متراكم و به هم بافته شده ( ماده ژلاتيني)در نخاع عبور مي كنندو به سرعت يك سيناپس ايجاد مي شود كه اين ايمپالس را از طريق يك عصب حركتي به قسمت محيطي بر ميگرداند ..مثل برخورد جسم داغ به دست.

به دنبال سيناپس مدار كوتاه ، ايمپالس در نخاع حركت كرده تا به هيپو تالاموس و كورتكس مغز برسد . در آنجا اين ايمپالس تفسير مي شود و درد احساس مي شود مكانيسمهاي(كنترل دريچه) gate control در ماده ژلاتيني (شامل1- تحريكات پوستي، مثل”سرما،گرما، ماساژو…”2- انحراف فكر مثل تجسم    خلاق ، آروماتوتراپي،موسيقي و 3- كاهش اضطراب مثل وجود همراه، ) قادر به متوقف كردن ايمپالس در سطح نخاع بوده بنابراين ايمپالس هرگز در سطح مفز به عنوان درد احساس نمي شود و فرايندي شبيه   بستن دروازه به وجود مي آيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.