درمان عفونت های باکتریایی با نانو ذرات

به گزارش ایرنا کاهش مدت زمان بستری شدن، کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی و هزینه های درمانی از فواید کاربرد این دستاورد علمی خواهد بود.

بیوفیلم(فیلم زیستی) گروهی از ساختارهای باکتریایی است که در یک ماده پلیمری خارج سلولی همچون پروتئین های چسبنده به سطوح غیرجاندار ایجاد می شود، سلول های باکتری موجود در بیوفیلم در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم تر بوده و فعالیت سوخت و ساز پایین تری دارند.

محققان این طرح به دنبال تولید و استفاده از نانوذراتی بوده اند که سبب جلوگیری از ایجاد و یا از بین بردن بیوفیلم در ترکیبات باکتریایی شود.

لازم به توضیح است که بیشتر عفونت های باکتریایی رابطه مستقیمی با بیوفیلم ها دارند، باکتری هایی نظیر سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوک اورئوس و پروتئوس میرابلیس قادرند بیوفیلمی قوی تشکیل داده و به دستگاه ها و وسایل بیمارستانی چسبیده و سبب ایجاد عفونت اضافی همچون عفونت ادراری شوند، این امر، یکی از دلایل مرگ و میر میلیون ها انسان در کشورهای در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته است.

به گفته دکتر مجتبی شکیبائی، در میان روش های مختلف جلوگیری از ایجاد و از بین بردن بیوفیلم باکتریایی، استفاده از نانوذرات مختلف می تواند به عنوان راهکاری جدید مورد استفاده قرارگیرد، ازاین رو، محققان این طرح به تولید نانوذرات سلنیوم و بررسی عملکرد ضد بیوفیلمی آن ها پرداختند.

درمان

پیش از این گزارش شده بود که نانوذرات سلنیوم دارای خواص ضد باکتری، ضد ویروسی و آنتی اکسیدانی هستند، اما نتایج تحقیق حاضر برای اولین بار نشان داده است که این نانوذرات اثر ضد بیوفیلمی قابل توجهی نیز از خود نشان می دهند، برای تولید این نانوذرات ازفرایند زیستی تمیز، غیر سمی و سازگار با محیط زیست استفاده شده است.

بدین منظور از یک میکروارگانیسم احیاکننده یون های سلنیوم برای تولید نانوذرات سلنیوم بیوژنیک در محدوده انداره ذره ای 80 تا 220 نانومتر استفاده شده است.

دکترشکیبائی و همکاران این طرح معتقدند که نتایج حاصل از این پژوهش آغازگر مطالعات جدیدی برای استفاده از این نانوذرات و یا همراه کردن آن با آنتی بیوتیک ها جهت درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی مولد بیوفیلم، که یک مشکل اساسی در بیماران بستری به حساب می آید، خواهد بود.

این محقق در خصوص روند مطالعات صورت گرفته افزود: نانوذرات سلنیوم با استفاده از یک گونه باکتریایی مقاوم به سلنیوم تولید و از آن استخراج شده است، نانوذرات تولیدی با استفاده از روش های دستگاهی مختلف مانندTEM، XRD، EDX و FT-IR مورد بررسی قرار گرفته و توزیع اندازه آن ها بررسی وتعیین شده است.

وی بیان کرد: سپس گونه های باکتریایی استافیلوکوکوس آرئوس، پسودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس، که تولید کننده بیوفیلم هستند، از نمونه های کلینیکی جداسازی شد تا اثر ضد بیوفیلمی نانو ذرات سلنیوم سنتزی بر روی آن ها مطالعه شود.

نتایج این پژوهش در مجله Journal of Trace Elements in Medicine and Biology منتشر شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.