لیشمانیوز

درمان ليشمانيوز جلدي (سالك)

دستورالعمل درمان ليشمانيوز جلدي (سالك)،علائم لیشمانیوز و راههای درمان لیشمانیوز (سالک)
درمان بيماري سالك در موارد زير توصيه مي شود:
1- كسانيكه ضايعات زخمي بزرگ تر از 3 سانتيمتر دارند.
2- كسانيكه ضايعات متعدد اولسراتيو دارند.
3- ضايعات مناطق باز بدن (صورت – پشت دست – پشت پا) محل ضايعه در سه سانتيمتري ارگانهاي حياتي مانند چشم – گوش و دهان باشد.
در ساير موارد پيشنهاد مي شود كه در درمان صورت نگرفته و جهت پيشگيري از گزش مجدد و انتقال به ديگران و همچنين پيشگيري از ايجاد احتمالي عفونت ثانويه، با گاز استريل پانسمان گردد.
روش درمان:
2- تركيبات آنتي موان پنج ظرفيتي (گلوكانتيم و پنتوستام) كه به دو شكل تزريق موضعي و تزريق سيستميك قابل استفاده است.
الف) تزريق موضعي در موارد زير آنديكاسيون دارد:
تعداد ضايعات محدود (2- 3 عدد) در نزديكي ارگانهاي حياتي نباشد.
روش تزريق:
تزريق معمولاً در چهار نقطه داخل زخم صورت مي گيرد تا زمانيكه رنگ محل تزريق ضايعه متمايل به سفيد گردد.
مقدار تزريق:
بستگي به اندازه ضايعه داشته و فواصل درمان هفته اي يكبار است. درمان ياد شده تا بهبودي كامل ضايعه توصيه مي گردد.
تزريق سيستميك در موارد زير توصيه مي شود:
1- تعداد ضايعات متعدد و اولسراتيو باشد (از 3 ضايعه بيشتر).
2- همراه با لنفاادنوپاتي مجاور ضايعه فرم اسپيروتريكوئيد باشد.
3- بيمار قادر يا مايل به پذيرش تزريق داخل ضايعه نباشد.
4- موارد ACL (ليشمانيوز نوع شهري) با عامل L.Tropica در ايران جهت پيشگيري از اپيدمي با هر تعداد و فرم ضايعه بايد درمان شود.
5- درخواست بيمار جهت معالجه بعد از توضيحات علمي توسط پزشك معالج.
6- توصيه مي شود در صورت وجود بيماريهاي كبد، قلبي و كليوي درمان تحت نظر متخصص پوست انجام شود.
7- تزريق در خانم هاي حامله كاربرد ندارد و توصيه مي شود از روش هاي ديگر درماني با مراجعه به متخصصين پوست استفاده شود.

مقدار دارو و طول درمان:
20 ميلي گرم به ازاء كيلوگرم وزن بدن روزانه در يك نوبت تزريق عضلاني كه بهتر است به صورت منقسم در دو ناحيه (دو باسن) تزريق گردد. به مدت 10-14 روز و در صورت نياز پس از حداقل يكماه مجدداً رژيم درماني تكرار گردد.
در صورت عدم پاسخ تا دو دوره درماني ارجاع بيمار به پزشك متخصص پوست توصيه مي شود. در صورت عود يا مقاومت انگل به درمان گلوكانتيم تنها بايد در دور دوم درمان، آمپول گلوكانتيم + قرص آلوپورينول (20 ميلي گرم بر كيلوگرم) تجويز شود.
در صورت وجود عفونت باكتريائي ثانويه توصيه مي شود از مراقبتهاي موضعي ( پانسمان – نظافت زخم) و آنتي بيوتيك مناسب سيستميك استفاده شود.
چنانچه در بيماران سنگين وزن، بيش از 2 آمپول گلوكانتيم روزانه لازم باشد در دور دوز منقسم (صبح و شب) تزريقات انجام شود.
توصيه مي شود از دستكاري زخم اكيداً خودداري شود.
رژيم هاي درماني ديگري هم وجود دارند كه در صورت نياز بايد توسط متخصصين پوست تجويز گردند.
در صورت بروز هر گونه واكنش در محل تزريق (قرمزي – گرمي – درد – تورم) و علائم سيستميك (شكايتهاي قلبي – يرقان – مشكلات ادراري) درمان قطع و بيمار به پزشك متخصص ارجاع گردد.