دستورالعمل ايمني در آزمایشگاه

دستورالعمل ايمني الف اقدامات پيشگيرنده از بروز جراحات و صدمات ناشي از سرسوزن و وسايل تيز و برنده در كاركنان بهداشتي درماني

با توجه به اينكه جراحات ناشي از فرو رفتن سرسوزن و وسايل تيز و برنده از مهمترين موارد آلودگي كاركنان بهداشتي درماني به HIV/HCV/HBV محسوب مي شود، رعايت نكات ذيل به منظور پيشگيري از جراحات و صدمات مزبور الزامي است:

 

1-   جهت شكستن ویالهای داروئی ترجیحاً از انواعی استفاده شود که احتیاج به تیغ اره نداشته باشد و در صورت نیاز از تیغ اره استفاده شده و جهت رعایت اصول ایمنی در داخل یک محافظ مثل Pad گرفته شوند.

2-  پس از تزريق از گذاردن درپوش سرسوزن اكيداً خودداري نمائيد مگر در شرايط خاص از جمله اخذ نمونه خون جهت ABG يا كشت خون.

3-  از شکستن یا خم کردن سرسوزن  قبل از دفع خودداری نمائید.

4- در موارد ضروری جهت گذارندن درپوش سرسوزن از وسایل مکانیکی جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده نمائید و یا از یک دست به روش Scoop جهت گذاردن درپوش سرسوزن استفاده کنید.

5- جهت حمل وسایل تیز و برنده از رسیور استفاده نمائید و از حمل وسایل مزبور در دست یا جیب یونیفرم خودداری نمائید.

6-  از دست به دست نمودن وسايل تيز و برنده (بیستوري، سرسوزن و …) اجتناب نمائيد.

7-  احتياطات عمومي در حين انجام هرگونه اقدام درماني كه احتمال آلودگي با خون و ساير ترشحات بدن وجود دارد به شرح ذيل مي باشد:

1-7- در صورتي كه بريدگي و يا زخمي در دستها وجود دارد الزامي است از دستكش استفاده شود و موضع با پانسمان ضد آب پوشانده شود.

2-7- جهت حفاظت بدن در قبال آلودگي با خون و يا ترشحات بدن، استفاده از پيش بند پلاستيكي يكبار مصرف ضروري است.

3-7- در صورتي كه احتمال پاشيده شدن خون و يا قطعاتي از نسوج و يا مايعات آلوده به چشم و غشاء مخاطي وجود دارد، استفاده از ماسك و عينك محافظ ضروري است.

4-7- در صورتي كه بيمار دچار خونريزي وسيع است، استفاده از گان ضدآب ضروري است.

5-7- در صورتي كه كاركنان دچار اگزما و يا زخمهاي باز مي باشند معاينه پزشك جهت مجوز شروع فعاليت در بخش ضروري است.

دستورالعمل ايمني ب – دستورالعمل كمك هاي اوليه فوري پس از تماس در كاركنان بهداشتي، درماني

 

با توجه به اينكه جراحات و اتفاقات عمده در حين انجام اقدامات و روشهاي درماني شامل موارد ذيل است. كمكهاي اوليه فوري مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداري اعلام مي شود:

* فرو رفتن سرسوزن بدست كاركنان بهداشتي درماني

* پاشيده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن بيماربه:

– بريدگيهاي باز

– ملتحمه (چشمها)

– غشاء مخاطي (براي مثال داخل دهان)

– گازگرفتگي كه منجر به پارگي اپيدرم شود.

 

کمکهای اولیه فوری

الف:  1- شستشوي زخم با صابون و آب ولرم

2- كمك و خونروي از محل اوليه زخم (موضع تماس)

3- خودداري از مالش موضعي چشم

4- شستشوي چشم ها و غشاء مخاطي با مقادير زياد آب در صورت آلودگي

ب: گزارش فوري سانحه به سوپروايزر باليني

ج: ثبت رسمي مورد گزارش شده در گزارشات حين كار توسط سوپروايزر و پرونده بهداشتي كاركنان و مدير مسئول مركز و طرح در كميته كنترل بيمارستاني و پيگيري از طريق مراجع قانوني

د: تشكيل پرونده و پيگيري مورد

ه: بررسي ميزان خطر بيماريزايي ناشي از تماس در كاركنان در صورتي كه آلودگي منبع تماس (بيمار – مددجو) با عفونت HIV محرز باشد. الزامي است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممكن ترجيحاً در عرض ساعت اول تحت مراقبتهاي درماني با نظر پزشك متخصص عفوني قرار گيرد.

و: در صورتي كه منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده HBV/HIV مي باشد، 10-5CC خون از فرد مورد تماس گرفته و به منظور پي گيري آتي ذخيره مي شود.

ز: پس از تماس جهت تعيين عفونت منبع، 10-5 ميلي ليتر خون از منبع تماس جهت بررسي هپاتيت C/B و HIV اخذ و مورد آزمايش قرار مي گيرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *