دستورالعمل بخش آنالیز گازهای خونی

دستورالعمل بخش آنالیز گازهای خونی
انجام و اندازه گیری گازهای خونی (بلاد گز) و الکترولیتهای Na-K-Cl و هموگلوبین بیمار
۲- اقدامات وابسته :
تکنیکهای کاری و خطاهای آزمایش و عوامل مداخله گر
۳-هدف : فراهم سازی شرایط استاندارد جهت انجام ABG‌بیمار

۴- کاربرد :
۱-۴- آزمایش ABG جهت اندازه گیری گازهای خون(PH .Co2-O2 و…..( و تشخیص اسیدوز و یاآلکالوز بودن بیمار
ICU-CCU‌و اورژانس میباشد.
۲-۴- نوسان الکترولیتی از جمله Na-K دربیمار بویژه بیماران ICU‌ و تحت عمل جراحی از پیامدهای ناگوارتر برای

بیمار هشدار خواهد داد .

۵- صلاحیت وشایستگی :
انجام آزماش ABG‌ توسط پرسنل بخش بلاد گز که دارای صلاحیت کامل علمی و آموزش دیده (از نظر تشخیص
جوابدهی دستگاه مکانیکی )میباشند خواهد بود.
۶- گرفتن نمونه و حمل سرنگ
۱–۶برای جلوگیری از ایجاد لخته خون ، از هپارین لیتیم یا هپارین متعادل شده استفاده کنید .
۲-۶- برا ی یکنواخت بودن نمونه و مخلوط شدن ضد انعقاد با نمونه خون ، حداقل ۲۰مرتبه آنرا پائین و بالا کنید ( سروته
کردن سرنگ به آرامی صورت گیرد )
۳-۶-اولین قطره خون را با یک گاز یا دستمال تمیز جذب نمائید تا حباب هوا از سرنگ خارج شود.
۴-۶- هرگز نمونه را تزریق نکنید( سرنگ را فشار ندهید)
۵-۶- سوزن سرنگ را قبل از قرار دادن آن در محل نمونه بردار ی خارج کنید.
۶-۶- از سرنگ های که بطور طبیعی و آرام و بر اثر وزن تخلیه میشوند استفاد ه نکنید .
۷-۶-از سرنگ هایی که فاصله طولی بین نوک سرنگ و پیستون کمتر از ۱۸ میلی متر است استفاده نکنید زیرا پروب
نمونه برداری (NozzLe) پیستون را به طرف عقب فشار داده و ممکن است سرنگ از محل قرارگرفتن در جای خودش
به بیرون پرتاب شود.

۷-تجهیزات و مواد لازم و آماده سازی مورد نیاز :
۱-۷- هپارین
۲-۷-سرنگ
۳-۷- محلول Flush‌دستگاه
۴-۷-Call Casstte دستگاه
۵-۷- دستگاه بلاد گز آنالایزر که دراین مرکز تکنو مدیکا مدل ۶۰۲-۶۰۳ میباشد .

۸- نکات ایمنی :
استفاده از دستکش – عینک محافظ و ماسک – استفاده از مخزن های انهدام سر نیدل وسرنگ (Safty box)

۹-مستندات:
-بر چسب محلولهای دستگاه از جمله Call Casstte- Flush‌ دستگاه
۱۰- کنترل کیفی ( که در اینجا از آمپولهای استاندارد( High-Low-Normal استفاده میشود)
-بررسی و کنترل سیستمهای مکانیکی و الکترودی دستگاه و رفع عیوب احتمالی

۱۱- روش اجرایی:
۱-۱۱- قبل از قرار دادن نمونه در محل خودش از آماده بودن دستگاه و قرار گرفتن صفحه نمایش در حالت Ready
مطمئن شوید .
۲-۱۱- سرنگ حاوی خون را بر روی بخش نمونه برداری قرار دهید .
۳-۱۱- کلید شروع (START) را فشار دهید ( رنگ صفحه به آبی تیره تبدیل میشود)
۴-۱۱- دستگاه نمونه را مکش مینماید وشروع به اندازه گیری میکند.
۵-۱۱- با مشاهده پیام Remove syringe‌ نمونه را از قسمت نمونه برداری بردارید .

قابل توجه: در هنگام آماده بودن دستگاه برای پذیرش نمونه درب پروب نمونه برداری (بازوی سبز رنگ) در حالت پائین
قرار میگیرد و درصورتیکه دستگاه آماده نباشد با قرار گرفتن در جلوی پروب نمونه برداری ،مانع از پذیرش نمونه میشود

-دستگاه بطور اتوماتیک برای ثابت ماندن شرایط اندازه گیری در هر دوره به مدت ۱۰ ثانیه مسیر نمونه برداری و
و اندازه گیری را با محلول شستشو مرطوب مینماید در این حالت از پذیرش نمونه خوداری میکند .
-در هنگام قطع برق سیستم بطور خودکار از باطری استفاد ه مینماید حداکثر ۱۰ تست یا یکساعت پس از قطع برق قابلیت
استفاده دارد وبعضی از عملکرد های دستگاه درهنگام قطع برق و استفاده از باطری فعال نخواهند شد .

۶-۱۱- سرویس و نگهداری دستگاه :
* هر زمان برای سرویس اقدام مینمائید کلید Maintenance را فشار دهید .
* تعویض کاست کالیبراسیون –تعویض محلول شستشو – تعویض بطری فاضلاب –تعویض الکترودها – تعویض قسمت
نمونه برداری- تعویض پمپ تیوب- تمیز کردن صفحه نمایش – گزینه های انجام کار میباشند که درهر مرحله بطو ر تصویری
نیز روی دستگاه نمایش داده خواهد شد.
۱۲-محدودیت ها و عوامل مداخله گر و رفع اشکال:
پیام خطا رفع اشکال
خطا انحراف الکترود Drift error
خطای ناپایداری الکترود Unstable error
خطای انحراف از استاندارد Slope error
خطای اندازه گیری الکترود level error
• الکترودها ممکن است حاوی حباب باشند .حباب آنها را با تکان دادن حذف کنید.
• ممکن است محلول داخلی الکترودها کم شده باشند آنرا طبق دستورالعمل پر کنید .
• از قرار گرفتن واشر لاستیکی (Oring) بین الکترودها در محل خودشان مطمئن شوید .در هنگام کالیبراسیون مسیر عبور بافرها را بررسی کنید و مطمئن شوید که حباب در آن وجود ندارد.
پیام احتمال بسته شدن مسیر عبور نمونه واستاندارد ها وجود دارد مسیر عبور را برای وجود لخته بررسی نمائید.
Sample port‌را تعویض کنید .پمپ تیوب را تعویض نمائید.
مقدار نمونه کافی نیست نمونه را حباب گیری کنید و آنرا مجدداً به دستگاه دهید
-مسیر عبور را برای وجود لخته بررسی نمائید.
Sample port‌را تعویض کنید .پمپ تیوب را تعویض نمائید.
نمونه شناسایی نگردید مسیر را برای وجود لخته بررسی و شستشو نمائید .
حباب هوا شناسایی گردید نمونه را حباب گیری کنید – سپس آنرا به دستگاه بدهید .

۱۳-منابع: کتاب ها و کاتالوگ تکنومدیکا – بیوشیمی دیوید سون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *