دستور العمل نحوه ضد عفوني در موارد ريختن و يا شکستن ظروف محتوي مواد آلوده

8

دستور العمل نحوه ضد عفوني در موارد ريختن و يا شکستن ظروف محتوي مواد آلوده

نفس خودتان را تا زمان خروج از محل نگه داريد.
لباسها و پوشش هاي حفاظتي را بپوشيد.
مدتي صبر کنيد تا آنروسلها ته نشست حاصل کنند .(حداقل 15 دقيقه)
محل را با حوله کاغذي و يا تنظیف بپوشانيد.
محلول ضد عفوني کننده را به آرامي در محل بريزيد.
مدتي صبر نمائيد (بسته به نوع محلول)
به وسيله پنس پارچه و قطعات شيشه را در داخل ظروف ايمن (Safety Box) قرار دهيد.
سپس محل راتميز نموده و در صورت لزوم مجددا با ماده ضدعفوني عمل فوق را تکرار نمائيد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.