دستگاه رگ‌یاب

دستگاه رگ‌یاب یا پیدا کننده رگ در اصطلاح Vein Finder نام دارد که به منظور نشان دادن ناحیه رگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیزیولوژی
با توجه به این که برای پیدا کردن رگ مشکلاتی چون تکیه داشتن بر مهارت خاص پرستار، ایجاد زخـم و نـاراحتی بیمار و عوارض ناخواسته دیگر به‌وجود می‌آید دستگاه رگ یاب ویژگی‌هایی چون قـــدرت تـشـخـیــص مـنــاســب‌تــریــن وریــد از مـیــان وریــدهــای دیـگــر، قــدرت تـشـخـیـص سیـاهـرگ و سرخرگ داشتن سرعت بالا و یافتن رگ در کمتر از ۵ ثانیه را دارد.

چگونه کار می‌کند؟
بـا قـرار دادن بـر روی پوست محل مورد نظر و سپس با روشن کردن دستگاه رگ‌ها را می‌توانید از داخل ناحیه وی شکل سر دستگاه، مشاهده کنید. این دستگاه عاری از هرگونه عوارض جانبی است بـنـابراین هیچ نگرانی را برای بیمار ایجاد نخواهد کـرد، همچنین استفاده از این دستگاه سبب ایجاد اطمینان و کاهش استرس بیمار هنگام کار می‌شود. بنابراین با این دستگاه می‌توانید رگ مناسب را به راحتی و بدون خطا جهت نمونه‌گیری، خون‌گیری و تزریق انتخاب کنید.

در چه مواردی به‌کار می‌رود؟
دستگاه رگ‌یاب قابل حمل مناسب برای تمام رده‌های سنی نوزادان، اطفال، نوجوانان، جوانان و بــزرگسـالان اسـت. ایـن دستگـاه مـورد استفـاده در تـمـامـی مـراکـز درمـانـی بـهـداشـتـی، بـیـمـارسـتان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها و هر مرکزی که با تزریق و رگ مرتبط باشند است.
فقدان نور و روشنایی در محل و مکان‌هایی که شرایط تاریکی و کمبود نور برای درمان مورد نظر الـزامـی اسـت مـی‌تـوان از ایـن وسیله استفاده کرد. موارد دیگر عبارتند از:
– مشکل پیدا کردن رگ به دلیل باریک شدن رگ، انقباض دیواره عضلانی رگ و خون‌رسانی ضعیف و هـمـچـنـیـــن نـمـــایــان نـبــودن و دشــواری تــزریــق، نمونه‌گیری، خون‌دهی وخون‌گیری
– این دستگاه استرس بیمار را هنگام تزریق و یا خوندهی بسیار کاهش داده و همچنین با به وضوح دیده شدن رگ، ضریب خطای شخص متخصص را نیز پایین می‌آورد.
– بــرای نــوزادان بــه دلـیــل حـســاسـیــت تــزریــق، خـون‌گیـری، نمـونـه‌گیـری وخوندهی و پیچیدگی رگ
– افرادی که رگ‌های واریسی دارند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *