دستگاه میکروهماتوکریت

اصطلاح هماتوکريت براي اندازه گيري غلظت خون يا به عبارت ديگر تعيين حجم گلبول هاي قرمز خون بکار ميرود
آزمايش هماتوکريت به عنوان ساده ترين ودر اصل مهمترين آزمايش براي تشخيص کم خوني ها( آنمي ها) در پزشکي کار برد دارد.
تعريف علمي هماتوکريت خون HCT :
مقدار درصد حجمي که گويچه هاي قرمزپس از سانتر يفيوژ کردن خون اشغال مي کنند را هماتوکريت گويند. به عبارت ديگر هماتوکريت عبارت است از نسبت حجم گلبولهاي قرمز فشرده شده به حجم خون تام که بر حسب در صد گزارش ميشود.
نرمال هماتوکريت :
درمردان  ۴۹%-۴۰%
درزنان   ۴۴%-۴۰%
* مقدار نرمال هماتوکريت با جنس و سن وارتفاع ازسطح دريا وغيره بستگي دارد

وسايل مورد نياز:
۱. دستگاه سانتريفيوژميکروهماتوکريت
۲. لوله هاي موئينه(کاپيلري) با حلقه قرمز
۳. خمير مخصوص
۴. لانست
۵. پنبه
۶. الکل
۷. خط کش مخصوص
*دو نوع لوله موئينه وجود دارد:
الف- لوله هاي موئينه ساده که فاقد ماده ضد انعقاد ند مشخصه اين لوله ها وجود حلقه آبي رنگ در بالاي لوله  است,اينها براي نمونه هايي که باماده ضد انعقادي EDTA تهيه شده اند استفاده ميشوند
ب- لوله هاي موئينه ضد انعقاد دار(هپارينه) داخل اين لوله ها آغشته به ماده ضدانعقاد هپارين هستند. وجود حلقه قرمزرنگ در بالاي لوله مشخصه آنهاست براي گرفتن خون از نوک انگشت يا پاشنه پا در نوزادان استفاده ميشوند، ما اکنون از اين نوع لوله استفاه مي کنيم.

روش کار:
ابتدا نوک انگشت را توسط پنبه آغشته به الکل ضد عفوني ميکنيم . بعد توسط يک ضربه لانست نوک انگشت را سوراخ کرده، خون جريان پيدا ميکند قطره اول خون راحذف مي کنيم. لوله موئينه را روي خون نوک انگشت گذاشته تا دو سوم لوله موئينه از خون پر شود. حالا طرف ديگر لوله را توسط انگشت نشانه مي بنديم  تا خون از لوله خارج نشود نوک لوله موئينه را با چند بارفرو بردن در داخل خمير مخصوص مسدود مي کنيم.
لوله موئينه را در دستگاه سانتريفيوژ طوري قرار مي دهيم که نوک بسته شده لوله به طرف خارج روي واشر لاستيکي دستگاه وسر باز لوله بطرف داخل دستگاه قرار گيرد. صفحه محافظ دستگاه را مي بنديم  دستگاه راروشن مي کنيم  تايمردستگاه رابراي مدت پنج دقيقه کوک مي کنيم .
وقتي دستگاه کاملا از حرکت ايستاد، لوله موئينه را از آن خارج مي کنيم . حالاخون داخل لوله موئينه به سه قسمت تقسيم شده است:
۱. گويچه هاي قرمز متراکم
۲. يک لايه خيلي نازک سفيد رنگ به نام بافي کت شامل گويچه هاي سفيد وپلاکت ها
۳.پلاسماي خون
لوله موئينه را روي خط کش مخصوص قرار داده با حرکت لوله روي خط کش وضعيتي را به وجود مي آوريم که فصل مشترک بين خمير وخون روي عدد صفر  و آخرين سطح پلاسما روي عدد صد قرار گيرد حالا عددي که طول ستون گويچه هاي قرمز رانشان مي دهد هماتوکريت شخص ميباشد در تمام مراحل خواندن هماتوکريت بايد از بالا با زاويه ۹۰درجه به صفحه نگاه کنيم.

نکات:
۱. سرعت دستگاه دوازده هزار دور در دقيقه است.
۲. ممکن لوله موئينه داخل دستگاه سانتريفيوژ ميکروهماتوکريت بشکند.
علت:
۱. عدم تعادل: براي جلوگيري از شکستن لوله بايد کار را با دو لوله آغاز کنيم.جهت حفظ تعادل بايد دو لوله مقابل هم در دستگاه قرار داده شوند.
۲. علت ديگر شکستن لوله داخل دستگاه مربوط به افراد تازه کاراست. که فراموش ميکنند درب محافظ دستگاه را ببندند و يا آنرا محکم کنند.

 

قیمت این دستگاه:*********

شماره تماس آگهی دهنده:**********

این دستگاه به فروش رسیده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *