دلتا چک در خون شناسی Delta Check

مقایسه مقادیر بدست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد

Delta Check به عنوان روشی جهت کنترل کیفی به کار می رود البته

فاصله زمانی بین دو آزمایش نباید بیش از دو تا سه هفته باشد.

در صورت استفاده از این روش می بایست به نکاتی نظیر تغییرات

فیزیولوژیک طبیعی و روزانه پارامترهای خونی و همچنین موردی نظیر

ابتلا فرد به بیماری و یا استفاده از دارو به دلایل مختلف که باعث تغییر

شمارش سلول ها می گردند توجه داشت.

با توجه به تغییرات روزانه طبیعی مقادیر خون در یک فرد , وجود اختلافات

واضح بیش از مقادیر ذکر شده در جدول زیر نشان دهنده خطا می باشد

 

دامنه اختلاف غیر قابل قبول
شاخص
gr/dl 2
Hb
5%
HCT
6<
MCV
5<
MCH
طبیعی به غیر طبیعی
WBC
کاهش یا افزایش بیش از 5%
Platelet


منبع

 کتاب مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

آزمایشگاه مرجع سلامت

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.