ديمن هيدرينات,Dimenhydrinate

ديمن هيدرينات     Dimenhydrinate

اشكال دارويي     Scored Tab: 50mg
موارد و مقدار مصرف :
پيشگيري و درمان تهوع، استفراغ و سرگيجه ناشي از بيماري حركت
بزرگسالان: mg100-50 هر4 تا 6 ساعت تجويز مي شود حداكثر دوز روزانه mg400 است.
كودكان 6 تا 12 سال: mg50-25 هر 6 تا 8 ساعت و تا حداكثر mg150 در روز تجويز مي شود.
كودكان 2 تا 6 سال:mg 25-5/12 هر 6 تا 8 ساعت و تا حداكثر mg75 روزانه تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در نوزادان و بيماراني كه به اين دارو حساسيت دارند منع مصرف دارد.
در هيپرتروفي پروستات، زخم معده تنگ كننده مجرا، انسداد گردن مثانه، انسداد باب المعده و دوازدهه،  گلوكوم بازاويه بسته، آسم و آريتمي هاي قلبي بايد با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در مادران شيرده مصرف دارو توصيه نمي شود و بايد لزوم استفاده از دارو در برابر زيانهاي احتمالي آن سنجيده شود.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان با الكل و ساير داروهاي سركوب كننده CNS تداخل دارد.
در صورت استفاده با ساير داروهاي آنتي كولينرژيك عوارض آنتي كولينرژيكي دارو زياد مي شود.
عوارض جانبي :
شايع ترين: خواب آلودگي، گيجي، بي حالي، سردرد، غليظ شدن ترشحات نايژه، تاري ديد، احتباس ادرار، يبوست، خشكي دهان، تهوع، استفراغ، اسهال و بي اشتهايي.
مهم ترين: واكنشهاي آلرژيك، تاكيكاردي، تشديد گلوكوم و تشديد حملات آسم.
توصيه ها :
براي كاهش تحريكات گوارشي بهتر است دارو همراه غذا يا شير مصرف شود.
بيمار بايد از فعاليتهاي خطرناك و رانندگي بپرهيزد.
براي پيشگيري از بيماري حركت دارو بايد نيم ساعت قبل از حركت مصرف شود.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق نگهداري شود