راهنمای انتخاب محیط های کشت برای نمونه های مختلف

راهنمای انتخاب محیط های کشت برای نمونه های مختلف

 

 محیط های کشت برای بازیابی باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاریمحیط های کشت برای بازیابی باکتریهای بی هوازی
محیط
نمونه
BAP(blood agar plate)MAC(MacConkey agar) or EMB(eosin methylene blue)CBA(chocolate blood agar)BrothOtherBAP(blood agar plate)BBE(Bacteroides bile esculin agar)PEA(phenylethyl alcohol)
حفرات بدنBCB((blood culture bottles)

جهت حجمهای زیاد

مایعات
مایع مغزی نخاعیXXX

(برای نمونه های شانت)

مایع صفاقیXXXBCB(blood culture bottles)XXX
مایع جنبی؛ مایع پریکاردXXXBCBX
مایع سینوویالXXXBCB
زخم ها
آسپیرهXXXXXX
سوابXX 

جهت کشت بیهوازی توصیه نمیشود

بافتXXXXXXX
مجرای تنفسی
خلطXXX
گلوX
لاواژ برونشXXXCYE(charcoal yeast extract; for Legionella or Nocardia requests)
براش؛ شستشوهاXXXXXX
بینیX
ادراری تناسلی
واژینال/ رکتال جهت استرپتوکوکهای گروه B (GBS)LIM(enrichment broth for Group B Streptococcus)Selective or chromogenic

GBS media

سایر مواردXXXGC media(Thayer–Martin or Martin–Lewis or other media enriched for recovery of N. gonorrhoeae)XXX
سرویکسGC media
پیشابراه/ آلت تناسلی مردGC media
ادرار
ادرار میانیXXScreen; chromagar
آسپیره سوپراپوبیکXX
مدفوعXEB(enrichment broth)HE(Hektoen enteric agar) or XLD(xylose–lysine–deoxycholate agar) Campy(Campylobacter-selective medium)
چشمXXXX
گوش؛ آسپیره گوش میانیXXX
کاتترهای عروقیX

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *