رنگ آميزي گرم جهت افتراق باکتري هاي گرم مثبت از گرم منفي

رنگ آميزي گرم جهت افتراق باکتري هاي گرم مثبت از گرم منفي

تجهيزات :لام – رنگ کريستال ويوله –لوگل – اتانول – رنگ فوشين يا سافرانين – لوپ – شعله – سرم فيزيولوژي

 

ابتدا يک کلوني از باکتري مورد نظر توسط لوپ استريل برداريد و بر روي يک لام درون يک قطره سرم فيزيولوژي استريل حل نماييد تا يک گسترش ميکروبي بر روي لام تهيه شود و سپس ان را بدين شکل که سه بار به ارامي از روي شعله عبور مي دهيم با کمک شعله ثابت مي کنيم سپس بعد از خنک شدن ان رابه مدت 30 ثانيه با کريستال ويوله رنگ مي کنيم در ادامه ان را با اب شسته و سپس به مدت 30ثانيه ان را با لوگول مي پوشانيم مجددا با اب شستشو داده سپس با الکل96درجه به مدت 10الي 20 ثانيه رنگ بري مي کنيم دوباره آن را با اب شستشو داده و ان را با رنگ فوشين يا سافرانين به مدت 30ثانيه رنگ آميزي ميکنيم پس از ان با اب شستشو داده و مي گذاريم تاخشک شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.