رنگ آميزی گرم (روش اصلاح شده Perston-Morell)

روش رنگ آمیزی گرم همراه با ساخت مواد رنگ آمیزی باکتریها

رنگ آميزی گرم (روش اصلاح شده Perston-Morell) )

محلولها

 

محلول كريستال ويوله

 

كريستال ويوله10گرم                     (17 گرم)
اتانول 100%100 ميلي متر           (167 ميلي ليتر)
آب مقطر900 ميلي ليتر           (1500 ميلي ليتر)

 

رنگ رادراتانول حل كرده وآب رابه آن اضافه كنيد وبعداز24 ساعت انكوبه كردن در60 درجه آنرا صاف كنيد.

 

محلول يد لوگل

 

يد10 گرم                     (15 گرم)
يديد پتاسيم20 گرم                     (30 گرم)
آب مقطر1000 ميلي ليتر           (1500 ميلي ليتر)

 

يد را درمقدار كمي آب مقطر حل كرده وسپس يديد پتاسيم را به آن اضافه كنيد. بعد از حل شدن آنرا با آب مقطر به حجم برسانيد. وبعد از24 ساعت انكوبه كردن در60درجه آنرا صاف نماييد.

 

محلول رنگ بری : الكل- استن 3 به 7

 

اتانول 95%700 ميلي ليتر
استن300 ميلي ليتر

آنها را باهم تركيب مخلوط كنيد ودر بطری قهوه ا‍‍ی رنگ بريزيد ودر حرارت اتاق نگهداری نماييد. اين محلول برای يكسال پايداراست.

توجه: جهت رنگبری ميتوان تنها از استن خالص استفاده كرد.
رنگ آمیزی گرم

محلول يك درصد سافرانين

 

سافرانين15 گرم
آب مقطر1500 ميلی ليتر

 

 

سافرانين را  درمقدار كمی آب مقطر حل كنيد وآب را كم كم به آن اضافه نماييد تا اينكه تمام رنگ حل شود. بعداز 24ساعت انكوبه شدن در60 درجه آنرا صاف كنيد .

روش رنگ آميزی :

1- محلول كربول فوشين را روي لام ريخته واجازه دهيد 5 دقيقه باقي بماند.
2- بدون خالي كردن رنگ مدت 5 دقيقه لام را حرارت دهيد بطوريكه رنگ روی لام نجوشد.
3- حال 5 دقيقه ديگر تا خنك شدن رنگ روي لام صبر نماييد.
4- شستشو با آب
5- اسيد- الكل روی لام ريخته و رنگ بري كنيد بطوريكه ديگرقطره رنگ از لام نچكد.
6- گسترش را با رنگ متيلن بلو به مدت 1تا2دقيقه بپوشانيد.
7- شستشو مختصربا آب
8- خشك كردن لام ومشاهده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *