رنگ آمیزی اسید فاست

فست

 

(رنگ امیزی مختص باکتری های مقاوم به رنگ)

ابتدا یک گسترش از باکتری روی لام تهیه کنید.
پس از طی کردن مراحل تثبیت با حرارت ، سطح لام را با رنگ کربول فوشین آغشته کنید.
لام را حرارت دهید تا رنگ تبخیر شود(شعله را وارونه کنید و از روی رنگ بطور مکرر عبور دهید ) با شروع تبخیر رنگ از روی لام دوباره شعله را از روی رنگ عبور دهید و بعد آنرا دور کنید و اجازه ندهید رنگ بجوشد یا گستره خشک شود . به موازات تبخیر رنگ از روی لام ، کربول فوشین بیشتری به آن اضافه کنید. این عمل باید 5 دقیقه ادامه یابد.
لام را سرد کنید بعد شستشو دهید تا نشکند.
لام را کج کنید تا رنگ اضافه خارج شود و بعد آنرا بشوئید.
سطح لام را با اسید- الکل آغشته کنید. ماده رنگ بر در این رنگ آمیزی HCL 3% در اتانول 95% است که این اسید الکل یک رنگ بر بسیار قوی است  و بگذارید 15 تا 30 ثانیه بماند . لام را با زاویه 45 درجه نگهدارید و محلول رنگ بر را قطره قطره روی آن بریزید . اگر خروج رنگ قرمز با محلول رنگ بر ادامه یافت دوباره لام را با اسید الکل آغشته کنید . زمانی که دیگر رنگ قرمز خارج نشد مرحله بعدی را انجام دهید . معمولا رنگبری کامل مایکوباکتریوم مشکل است .
لام را شستشو دهید .
سطح لام را با آبی متیلن لوفلر (رنگ ثانویه) آغشته کنید و بگذارید 1 دقیقه بماند.
رنگ را خالی کرده و لام را بشوئید.
لام را با کاغذ خشک کن به آرامی خشک کنید یا بگذارید در حالت زاویه دار در مجاورت هوا خشک شود.
گسترش را میکروسکوپ و روغن سدر بررسی کنید.

طرز تهیه رنگها و محلولها :
کربول فوشین
فوشین بازی                 3/. گرم
اتانول 95%               10سی سی
فنل متبلور                   5 گرم
آب مقطر                    95 سی سی

فوشین را در اتانول حل کنید . در ظرف دیگر بلورهای فنل را در آب حل کنید بعد دو محلول را با هم کاملا مخلوط کنید.
رنگ بر اسید – الکل
اسید HCL 37%                  3 سی سی
اتانول 95%         97 سی سی

اسید را به اتانول اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.

آبی متیلن لوفلر
آبی متیلن                3/.گرم
اتانول 95%           30 سی سی
آب مقطر                100 سی سی
ابتدا آبی متیلن را در اتانول حل کنید . بعد آب مقطر را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید . در پایان محلول را با استفاده از کاغذ صافی و قیف صاف کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.