رنگ آمیزی منفی

رنگ آمیزی منفی (Negative Staining) :
در این روش ، از رنگی استفاده می شود که فقط زمینه لام را رنگ کند و خود باکتری رنگ نمی گیرد. یعنی زیر میکروسکپ، زمینه لام رنگی بوده و باکتری ها به صورت اجسامی شفاف در این زمینه ، مشاهده می شوند. مزیت این روش نسبت به روشهای دیگر این است که شکل میکروب ها در اثر اضافه شدن رنگ ها تغییر نمی کند و میکروارگانیسم های مورد مطالعه به اندازه طبیعی خود مشاهده می شوند. رنگ هایی که خاصییتی این چنین دارند عبارتند از نیگروزین ، مرکب چین و قرمز کنگو که نیگروزین و مرکب چین سیاه رنگ بوده و باعث تیره شدن زمینه لام می شوند و قرمز کنگو نیز باعث قرمز شدن زمینه می گردد که در اثر افزودن اسید می تواند به رنگ آبی نیز مشاهده شود.
الف- روش آزمایش با نیگروزین
مقدار یک گرم نیگروزین  را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل و صاف نموده بعد 5/0 % فرمالین بعنوان نگهدارنده به اضافه می کنیم .
1-    ابتدا قطره  کوچکی از رنگ نیگروزین را روی لام تمیز و خشک قرار دهید.
2-    با فیلدوپلاتین مقدار کمی از کلنی استافیلوکوکوس را برداشته و در قطره نیگروزین حل نموده گسترش تهیه کنید.
3-    صبر کنید تا گسترش خشک شود.
4-    با عدسی 100 و روغن ایمرسیون لام تهیه شده را مشاهده نمایید.
تذکر1: آزمایش فوق را باکلنی باسیلوس سوبتیلیس و کلبسیلا انجام دهید.
تذکر 2: می توانید به جای نیگروزین از مرکب چین استفاده نمایید.

ب- روش آزمایش با رنگ قرمز کنگو
1-    ابتدا قطره ای از قرمز کنگو را روی لام تمیز و خشک قرار دهید.
2-    با فیلدوپلاتین مقدار کمی از کلنی های باکتری های فوق را برداشت نموده در قطره قرمز کنگو حل نموده و گسترش تهیه کنید.
3-    صبر کنید تا گسترش خشک شود.
4-    روی لام محلول 1% اسید کلریدریک در الکل بریزید سپس لام را سرازیر کنید و بدون اینکه لام را شستشو دهید صبرکنید تا لام خشک شود.
5-    با عدسی 100 و روغن ایمرسیون لام تهیه شده را مشاهده نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *