رنگ امیزی اسپور

11111111111111111111111111111111111

 

اسپور به ساده ترین شکل ، بصورت اجسام داخل سلولی انکساری در محلول های معلق سلولی رنگ امیزی نشده ،یا بصورت نواحی بدون رنگ در سلولهی رنگ امیزی شده در روشهای رنگ امیزی معمولی دیده می شوند.
دیواره اسپور نسبتا غیر قابل نفوذ است،اما میتوان با حرارت دادن نمونه،رنگ را به داخل اسپور وارد نمود.همین غیر قابل نفوذ بودن دیواره اسپور باعث می شود که در مدت زمانی که سلول زایا در الکل بی رنگ بیرنگ می شود،اسپور بی رنگ نشود.سپس می توان سلول زایا را با رنگ متضادی رنگ نمود.اسپورها را به طور شایع با مالاشیت سبز یا کاربول فوشین زنگ امیزی می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.