رنگ امیزی منفی

2

 

 

در بعضی باکتریها ، غلاف ژلاتینی چسبناکی دیواره اسکلتی را احاطه کرده است. این غلاف که اکثرا ساختار هیدرو کربنی دارد، پوشینه نام دارد.براین باورند که پوشینه توسط باکتریها ساخته شده و به خارج ترشح می‌شود، ولی به علت تراکم بسیار زیاد و عدم قابلیت نفوذ و رطوبت پذیری به صورت پوشش در اطراف باکتری باقی می‌ماند.پوشینه ، باکتری را تا حدی از عوامل نامساعد محیط حفظ می‌کند. وجود پوشینه در باکتریهای بیماری‌زا قدرت بیماری‌زایی آنها را افزایش می‌دهد و گاه باکتریها با از دست دادن پوشینه به نوع بی‌آزار تبدیل می‌شوند جنس شیمیایی پوشینه بیشتر از پلی ساکاریدها همراه با مواد دیگر است. انواع باکتریهای پوشینه‌دار در برابر دفاع بدن میزبان ، مثلا عمل ریزه خواری گویچه‌های سفید ، بیشتر پایدارترند.
برای رنگ آمیزی پوشینه از روش خاصی به نام رنگ آمیزی منفی استفاده می‌کنند.
در این روش ماده زمینه ای با یک رنگ اسیدی رنگ امیزی می شود و سلولها بصورت بیرنگ رها می شوند.از رنگ سیاه نیکروزین بطور شایع استفاده می شود.این روش برای رنگ امیزی باکتریها یا ساختمانهایی که رنگ امیزی مستقیم انها دشوار است،استفاده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.