رنگ امیزی نوکلئوتیدها

دی ان ا

 

نوکلوئتیدها بوسیله رنگ فولژن که برای DNA اختصاصی است ،رنگ امیزی می گردند.
DNA را با روش های مختلف، مانند واکنش فولگن (‌Feulgen stain) رنگ آمیزی کرده و سپس با میکروسکوپ نوری مشاهده کنیم، برخی از نواحی DNA به صورت تیره و برخی دیگر به صورت روشن ظاهر می شود. اگر کروماتین های رنگ آمیزی شده را توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی کنیم، مشاهده می شود که نواحی تیره از الیافت کروماتینی متمرکز که ۳۰۰ آنگستروم قطر دارد، تشکیل شده است. در صورتی که نواحی روشن از الیاف هایی با تمرکز کمتر درست شده است. به نواحی تیره هترو کروماتین (Hetero chromatin) و به نواحی روشن یوکروماتین (Euchromatin) می گویند.
رنگ آمیزی فولگن برا ساس هیدرولیز اسید ی DNA صورت می گیرد، به همین منظور نمونه های سلولی را با اسید هیدروکلریک گرم(60 درجه) مجاور نموده و سپس در معرض معرف Schiff قرار می دهند. در صورت تمایل می توان نمونه ها را مورد رنگ آمیزی منفی نیز قرار داد که برای اینکار می توان از Light Green SF yellowish -که کلاژن را رنگ می کند- استفاده نمود. در نهایت نمونه ها توسط اتانل آبگیری و با گزیلن شفاف می شوند و میتوان آنها را پس از مونته کردن مورد بررسی قرار داد. در این شرایط DNA به رنگ قرمز و زمینه درصورت انجام رنگ آمیزی منفی به رنگ سبز دیده خواهد شد.
رفرنس:سایت فاسکو-میکروب شناسی جاوتز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.