رنگ امیزی گسترش خونی

رنگ امیزی گسترش خونی:

رنگ گیمسا را به نسبت یک به ده با آب رقیق میکنیم. (1ccرنگ گیمسا + 9ccآب) روی سطح لام خونی که ( ثابت شده است) را با رنگ رقیق شده می پوشانیم. بعد ازگذشت 20 تا 30 دقیقه رنگ روی لام را دور می ریزیم.
لام را زیر شیر آب با جریان ملایم گرفته تا رنگ های اضافی خوب شسته شود. حالا سلول های خونی روی لام رنگ گرفته اند. می گذاریم لام خشک شود.
روی لام یک قطره روغن ایمرسیون می چکانیم بعد زیر میکروسکوپ با عدسی شیئی لام را مورد مطالعه قرار می دهیم.

توجه: در تمام مراحل موظب باشید لام را پشت وارونه گذاشته باشید.
رنگ امیزی گسترش خونی
رنگ گیمسا
این رنگ حاوی دو رنگینه است. 1- رنگینه های اسیدی مثل ائوزین. 2- رنگینه های بازی یا قلیائی مثل متیلن بلو (آبی متیلن) میباشد.
اجزا و ساختمانهای اسیدی سلولها، رنگهای قلیائی را می پذیرند لذا این ساختمانها را بازوفیلیک (قلیا دوست) یا دوستار مواد بازی گویند، مثل هسته سلول که در این رنگ آمیزی آبی رنگ میشود.
اجزا و ساختمانهائی که فقط رنگینه های اسیدی را بخود راه میدهند اسیدوفیلیک (اسید دوست) یا ائوزینوفیلیک (ائوزین دوست) می نامند. این اجزا که در سیتوپلاسم بعضی سلولها قرار دارند با این رنگ آمیزی نارنجی رنگ میشوند.
توجه: اجزا و ساختمانهائی که ترکیبی از دو رنگینه هم رنگینه اسیدی هم رنگینه بازی را به خود راه میدهند نوتروفیلیک (خنثی دوست) می نامند.
رنگ آمیزی گیمسا با توجه مشکلات و عیوبی که برای آن ذکر میشود هنوز به عنوان رنگ آمیزی روتین و معمول آزمایشگاهها از آن استفاده می شود.

بعد از تهیه گسترش خونی در زیر میکروسکوپ و با عدسی 40x تصویری همانند شکل زیر مشاهده می کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *