روشهای کنترل حشرات با استفاده از گیاهان دارویی

گیاهان داروئی

مبارزه با حشرات از دیدگاه طب سنتی ایران دارای نکات بسیار قابل توجهی است. تقریباً تمامی روشهایی که ما امروزه در مبارزه با حشرات بکار می بریم در طب سنتی ایران نیز مورد توجه قرار می‌گرفته است. علاوه بر گیاهان دارویی از مواد معدنی و حیوانی نیز استفاده می‌شده است که در این مقاله عمدتا منابع گیاهی آمده است. گیاهان دارویی به روشهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این روشها شامل استعمال خوراکی (3 گیاه)، استعمال روی بدن یا لباس (12 گیاه)، و انواع استعمالهای خارجی است. در بین این روشها استعمال خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

از روش‌های استعمال خارجی می‌توان به محلول پاشی(21 گیاه)، گرد پاشی(13گیاه)، بخور دادن (20 گیاه)، ایجاد تله ها ی جاذب و کشنده (4 گیاه) و دود دادن (26 گیاه) اشاره نمود. علاوه بر این ها روشهای ابداعی بر پایه جنبه های رفتارشناسی حشرات را نیز می توان اضافه نمود. در طب سنتی مواد دور کننده حشرات بیشتر از مواد کشنده مورد نظر بوده اند. همچنبن برپایه این اطلاعات تعدادی از گیاهان مانند ترمس و حنظل با تاثیر بر سیستم تولید مثلی حشرات مانع تکثیر آنها می‌شوند. از میان گیاهان بکار گرفته شده بر ضد حشرات، گیاهان سیاهدانه، مورد، حنظل و خرزهره اهمیت بیشتری را در منابع طب سنتی بخود اختصاص داده اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *