روش آزمایش مدفوع به طریقه شناورسازی

۱ گرم مدفوع را وزن کنید
در هاون چینین مدفوع را با آب مخلوط کنید . ( مقدار آب در این مرله ۴۲ سانتی متر مکعب است . توصیه می شود ابتدا مقدار کمی آب در هاون ریخته پس از انکه مدفوع و آب بخوبی مخلوط شدند و تکه درشت وجود نداشت بقیه آب را تا ۴۲ سانتی مترمکعب به آن اضافه کنید.)
محلول را با عبور دادن از الک ۱۰۰ صاف کنید.
لوله سانتریفوژ را از محلول صاف شده پر کنید (باید توجه داشت که نسبت به میان حجم لوله سانتریفوژ را حجم کل که ۴۵ سانتیمتر مکعب است دقیقاً‌تعیین شود تا بتوان بر اساس آن میزان مدفوع مورد آزمایش را تعیین و تعداد تخم در گرم مدفوع را محاسبه نمود.

مثال : چنانچه حجم لوله سانتریفوژ ۱۵ سانتی متر مکعب باشد:
آب cc گرم مدفوع
۴۵ ۳
cc مایع داخل لوله سانتریفوژ
گرم ۱=۱۵ x
و با سرعت ۱۵۰۰ دور بمدت ۲ دقیقه سانتریفوژ کنید .
– ۵  مایع سطحی را خارج کرده و با ضربه زدن به ته لوله رسوب را جدا نمائید
۶- به رسوب محلول آب نمک یا شکر اشباع اضافه و یکنواخت کنید.
۷- لوله را از محل آب و نمک یا شکر اشباع پر کرده روی آن یا لامل قرار داده و دو دقیقه با سرعت ۱۰۰۰ دور سانتریفوژ نمائید.
۸- لامل را برداشته روی لام قرار دهید و زیر میکروسکوپ بررسی نمائید.
نحوه ثبت نتایج شمارش تخم در مدفوع
با توجه به فرم ثبت نتایج شمارش تخم که ضمیمه میباشد نتایج را یادداشت نمائید
تعداد تخم نماتودهای غیر قابل تشخیص را در ستون مربوطه یادداشت کنید.
تعداد تخم مارشالاجیاـ نماتودیروس ـ استرونژیلوئیدس ـ تریشوریس را در ستونهای مربوطه یادداشت کنید.
تعداد واقعی تخم های فوق را در یک گرم با توجه به نسبت حجم مدفوع در لوله آزمایش و حجم کامل محاسبه کنید و ۶/۱ تخم های شمرده شده را محاسبه و بعنوان ضریب خطا به تعداد تخم شمارش شده افزوده و نتیجه را در ضریب مدفوع بشرح زیر ضرب کنید.شکل ظاهر مدفوع علامت اختصاری ضریب
نرمال Normal N 1
نیمه شل یا نرم Soft From SF 5/1
شل یا خیلی نرم Soft S 2
اسهالی diarrhea D 3

۴ـ تعداد تخم سستودها شمرده نمی شود حتی در صورت وجود یک تخم در مدفوع آزمایش شده در ستون مربوطه علامت مثبت بگذارید و حیوان آزمایش شده مبتلا به سستود می باشد.
۵- در مورد فاسیولا, دیکروسلیوم و اورنیتوبلارزیا: ۳ گرم مدفوع را در داخل لیوان پلاستیکی قرار داده, مقدار ۴۰ الی ۵۰ میلی لیتر آب معمولی توسط مزور به آن اضافه نموده, کاملاً‌مخلوط و سپس از توری ( چای صاف کن) رد کنید از محلول حاصل یک لوله آزمایش پر برداشته و مدت ۵ دقیقه آنرا در حالت سکون قرار دهید. آنگاه توسط پیپت مایع روی آنرا خارج سازید . به رسوب ته لوله cc 5 آب اضافه کرده و خوب هم زده و مجدداً‌۵ دقیقه ساکن قرار داده و مایع رو را خارج نمائید
به رسوب حاصل یک قطره متیلن بلو اضافه کرده و زیر میکروسکوپ از نظر وجود یا عدم وجود ترماتودها مطالعه و نتایج را با علامت + یا – برای هر یک از ترماتودها یادداشت فرمائید .
محلول آب نمک اشباع با وزن مخصوص ۱۹/۱ در ۲۰ درجه سانتی گراد به فرمول زیر:
حدود ۴۰۰ گرم نمک طعام معمولی را در یک لیتر آب مقطر حل نمائید یا می توان آنقدر نمک به مقدار معینی آب اضافه کرد تادیگر حل نشود و رسوب نمک در ته ظرف تشکیل شود.
محلول آب شکر اشباع ,یا وزن و مخصوص ۲/۱ در ۱۵ درجه سانتی گراد به فرمول زیر:
۱۳۰۰ گرم شکر در یک لیتر آب مقطر (برای جلوگیری از رشد قارچ میتوان cc 20 فرمالین تجارتی در یک لیتر محلول اضافه نمود).
برای استفاده از محلولها قبل از آزمایش به نکات ذیل توجه گردد.
۱- با استفاده از چگالی سنج از غلظت محلولهای تهیه شده اطمینان حاصل شود.
۲- یکی دو ساعت قبل از آزمایش محلولها را خوب بهم بزنید .
۳-از تشکیل حباب هوا در لوله سانتریفوژ جلوگیری نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *