روش آنتی بیوگرام e test

روش e test
این روش در واقع نوعی آنتی­ بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن است که توانایی تعیین MIC را دارد.MIC به معنی حداقل غلظتی از آنتی بادی که رشد باکتری را مهار میکند.
در این روش، غلظت­های مختلفی از آنتی ­بیوتیک در روی نوارهای پلاستیکی بسیار ظریف قرار داده شده است. این نوارها در روی سطح محیط کشت مولرهینتون آگار تلقیح شده با باکتری مورد آزمایش (­غلظتی برابر کدورت نیم مک فارلند) قرار داده می­شوند و بعد از ۱۸ ساعت  انکوباسیون، نتیجه تست از جهت بالای نوار به طرف پایین نوار (­از غلظت زیاد آنتی بیوتیک به سمت غلظت کم) خوانده می­شود. نفوذ آنتی­بیوتیک از نوار به محیط آگاردار اطراف آن باعث ایجاد یک هاله عدم رشد تخم مرغی یا بیضی شکل در اطراف هر نوار می­نماید. مقدار MIC آنتی بیوتیک جایی است که هاله بیضی شکل نوار پلاستیکی را قطع می­کند.
روش انجام

ابتدا از کلنی ­های موجود در محیط بلاد آگار یا مک­کانکی آگار، کشت (h24- 18)، ۴-۳ کلنی برداشته، و به لوله حاوی سرم فیزیولوژی استریل انتقال داده و لوله­ ها به مدت ۴۰ -۳۰ دقیقه در انکوباتور ۴۲ درجه سانتی گراد  قرار داده می شوند تا سوسپانسیونی معادل کدورت نیم مک فارلند تهیه گردد. سواب استریل به لوله آغشته کرده و به جداره­ های داخلی لوله کاملا تماس داده تا اضافی سوسپانسیون گرفته شود و سپس بر روی محیط مولرهینتون آگار در تمام جهات کشت داده تا در سطح پلیت کاملا تلقیح گردند.

پلیت ­ها را به مدت ۱۰-۵ دقیقه در دمای اتاق گذاشته تا رطوبت آنها جذب شود، سپس نوارهای E-test را با کمک پنس استریل در کنار شعله و زیر هود میکروبیولوژی روی سطح پلیت گذاشته و سپس در انکوباتور ۳۵ درجه سانتی­گراد بمدت  ۱۸ ساعت قرار می گیرند. در نهایت نتیجه تست با توجه به دستورالعمل شرکت تولید کننده و معیارهای CLSI­ قرائت میگردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *