روش استاندارد تهیه نمونه مدفوع

روش استاندارد تهیه نمونه مدفوع :

1-استفاده از ظرف مناسب و تميز

2- عدم آلودگي با آب ، خاك، ادرار

3- عدم مصرف روغنهاي معدني ، باريم، بيسموت ، آنتي بيوتيكها (تتراسايكلين) و داروهاي ضد مالاريا (نمونه گيري بعد از 7 روز)

4-ثبت مشخصات نمونه : نام بيمار ، نام پزشك ، شماره آزمايشگاه ، تاريخ و زمان جمع آوري نمونه

فرم:‌ تاريخچه مسافرت، سابقه قبلي

5-تعداد نمونه ها : حداقل 3 نمونه (هر روز يا يك روز در ميان)

تشخيص 90% مواردآميبياز روده‌اي :‌6 نمونه

انجام هر سه نوبت آزمايش :‌آلودگي به دو يا چند انگل

زمان جمع آوري :

يك روز در ميان        3 نمونه ← حداكثر 10 روز

6 نمونه ← حداكثر 14 روز

طي يك روز ← فقط يك نمونه

7 -بررسي خصوصيات ظاهري نمونه

رنگ نمونه (نمونه تازه)

سفيد (هپاتيت) – خوني (آميب ، باكتري، التهاب، كوليت،بدخيمي )

خون تيره (خونريزي مجاري معده – روده‌اي ) – خون روشن

(خونريزي قسمتهاي تحتاني ) مصرف گوشت (تيره) – مصرف

سبزيجات (سبز) – مصرف لبنيات (روشن ) – مصرف آهن (سياه)-

موكوس – مواد غذايي هضم نشده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *