روش انجام کشت خلط

روش انجام کشت خلط
قبل از انجام کشت خلط لازم است حتماً بوسیله لوپ استریل از قسمتهای چرکی یک اسمیر تهیه گردد و سریعاً رنگ آمیزی گرم انجام شود ودر صورتیکه شرایط زیر موجود بود کشت انجام شود درغیر اینصورت به بخش اطلاع داده شود که نمونه بعلت آغشته شدن به ترشحات بزاق جهت کشت مناسب نمی باشد و تکرار شود.
شرایط مناسب بود ن جهت کشت :
۱-    وجود بیش از ۲۵ سلول نوتروفیل و کمتر از ۲۵ سلول اپی تلیال  درهر فیلد(Fild) میکروسکوپی با قدرت ۱۰ شیئی
۲-    در صورتیکه تعدا سلولها ی نوتروفیل کمتر از ۲۵ عدد در هر فیلد میکروسکوپی باشد باید تعداد سلولهای اپی تلیال در هر فیلد میروسکوپی با قدرت ۱۰ شیئی  کمتر از ۱۰ باشد .
۳-    جهت کشت برای ارگانیسم های میکوپلاسما و پنومونیه ، لژیونلاد و میکوباکتریومها نیاز به رعایت موارد بالا نمی باشد .
چنانچه نمونه خلط مناسب بود در محیط های بلاد آگار – شکلات آگار – مکانکی آگار – کشت میدهیم .جهت خلط نیاز به کشت بی هوازی نمی باشد .
بهتر است درنمونه های خلط ساکشن شده از بیماران (Intube) از محیط Thio(غنی شده ) نیز استفاده گردد..
۲-۳-تجهیزات و مواد مورد نیاز :
۱-۲-  محیط بلاد آگار
۲-۲- محیط شکلا ت آگار
۳-۲- محیط مکانکی آگار
۴-۲- محیط تایوگلیکولات
۵-۲- پلیت ۱۰ سانتی
۲-۶- لام
۷-۲- انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد
۸-۲- آنسدوپلاتین
۹-۲- جار۲ CO
۱۰-۲- هود لامینارکلاس II
۳-۳-  صلاحیت وشایستگی : انجام کشت خلط توسط پرسنل فنی میکروبشناسی انجام می  گیرد .
۴- نکات ایمنی : استفاده از دستکش و عینک و ماسک
۵- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
۱-۵- ارسال نمونه آب دهان بیمار بجای نمونه خلط
۲-۵- آلوده بودن محیط کشت
۳-۵- عدم کالیبره بودن انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد برای انکوباسیون پلیت ها
۴-۵- عدم انجام کشت روی محیط های مناسب میکروبی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *