روش انجام کشت زخم

روش انجام کشت زخم
۱-۱-    نمونه های کشت زخم عمدتاً بصورت سواپ در داخل لوله های استریل حاوی ۵/۰سی سی سرم فیزیولوژی به ازمایشگاه ارسال میگردد ابتدا کنار شعله سواپ آغشته به نمونه بیمار را از لوله خارج کرده وتوسط آن محیط های بلاد آگار ، مکانکی آگار ، شکلات آگار را آغشته کرده و آنرا درون محیط تایوگلیکولات می بریم .
۱-۲-    در صورت درخواست اسمیر حتماً باید یک سواپ جداگانه به آزمایشگاه ارسال شود ، اگرنمونه ارسالی در داخل لوله بدون سواپ بود میتوان از یک سواپ استریل یا آنسدوپلاتین برای برداشت نمونه استفاده کرد و مراحل بالا را انجام داد .
۱-۳-    لطفاً روی  پلیت ها نام ونام خانوادگی بیمار ( یا شماره بیمار ) تاریخ ، زمان انجام آزمایش نوشته شود.
۱-۴-    لطفاً روی دفتر مخصوص  کشت زخم و ترشحات نام ونام خانوادگی بیمار – بخش وتاریخ و ساعت انجام آزمایش و نام انجام دهنده نوشته شود.
۲-۵-    تجهیزات و مواد مورد نیاز :
۱-۲-محیط بلاد آگار هوازی و بی هوازی
۲-۲-محیط مکانکی آگار
۳-۲-محیط شکلات آگار
۴-۲- محیط تایوگلیکولات
۵-۲- پلیت ۸یا ۱۰ سانتی
۶-۲- آنسدو پلاتین
۷-۲- لام
۸-۲- انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد
۳-۵- صلاحیت و شایستگی : انجام کشت زخم و ترشحات توسط پرسنل فنی بخش میکروبشناسی انجام میشود .
۴-۵-  نکات ایمنی : استفاده از دستکش –ماسک- عینک
۵-۵- محدودیت هاو عوامل مداخله گر :
۱-۵- ارسال نمونه بصورت غیر استریل
۲-۵- آلوده بودن محیط کشت
۳-۵- عدم کالیبره بودن انکوباتور ۳۷ درجه برای  انکوباسیون پلیت ها
۴-۵- عدم انجام کشت روی محیط های منا سب

رفرانس :
۱-کتاب Bailey & scott,s
۲-کتاب  Henry

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *