روش تهيه لاكتوفنل كاتن بلو و رنگ اميزي

images

مواد لازم :

کریستال فنل 20 گرم

گلیسرول 40 میلی لیتر

اسید کدلتیک 20 میلی لیتر

آب مقطر 20 میلی لیتر

طرز تهیه :

مواد فوق را با هم کاملا مخلوط کرده وتوسط حرارت حل نمائید . سپس مقدار 5/0 گرم کاتن بلو را به اضافه نموده و استفاده نمائید.

روش رنگ آمیزی لاکتوفنل کاتن بلو ( ویژه قارچها )

روی یک لام تمیز قطره ای از محلول کاتن بلو ریخته و سپس با آنس مقدار کمی از پرگنه محیط کشت را برداشته و روی آن قرار داده و با رنگ کاملا مخلوط نمائید آنگاه یک لامل تمیز روی لام گذاشته سپس با لاک سفید اطراف آنرا مسدود نموده تا لامل در اثر خشک شدن لاک جابه جا نشود.

روش دیگر :

می توان ابتدا با چند قطره الکل متیلیک کشت را روی لام ثابت نموده و سپس رنگ کاتن بلو را به آن اضافه نمائید.

مزایای لاكتوفنل كاتن بلو جهت تشخیص قارچ ها به ویژه قارچ های مسیلیال(کپکی) در محیط کشت به کار میرود.
*.در این رنگ آمیزی اسید لاکتیک به داخل هیف قارچ نفوذ کرده و موجب حفظ ساختمان و پیکره قارچ می شود .
فنل سلول های زنده را غیر فعال می کند.کاتن بلو قارچ را رنگ می کند و گلیسرول باعث می شود رنگ، نیمه دایمی شده و به احتمال قوی رسوب رنگ را کاهش می دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.