روش تهیه خون کنترل

مواد کنترلی موادی هستند که در طول آزمایشهای روتین همراه با سایر نمونه ها مورد آزمایش قرار میگیرند و هدف استفاده از آن جهت ارزیابی قابلیت اطمینان بودن آزمایش ، خصوصا در رابطه با صحت و دقت است . مواد کنترلی باید پایدار و یکنواخت باشند ؛ خون کنترل از خون اسب یا انسان تهیه میشود ؛ در صورت استفاده از خون انسانی باید خون فاقد ویروس های HIV,HBs,HCV باشد.

انواع مواد کنترلی در هماتولوژی به سه دسته زیر بیان می شود :

Stabilize – Blood Control


LYSATE


HICN

وسائل مورد نیاز برای تهیه خون کنترل

ظروف شیشه ای استریل(ارلن بوخنر؛مزور؛پی پت ؛ظرف برای تقسیم؛آب مقطر استریل؛مگنت مغناطیسی )


آنتی بیوتیک : پنی سیلین و جنتامایسین ۵۰-۲۵میلیگرم برای cc500 خون


خون که باید کامل (whole Blood) و تازه (۷۲-۴۸ ساعته) باشد و ترجیحا o مثبت و از کیسه های انتقال خون (حاوی ضد انعقاد CPD یا ACD ) باشد .

مواد مورد نیاز

محلولها و مواد شیمیایی :

پودر تری سدیم سیترات ۲۶ گرم


محلول فرمالدئید۴۰-۳۷% ۷۵/۶میلی لیتر


گلوتارآلدئید ۵۰% ۷۵/۰میلی لیتر وتا ۱۰۰ میلی لیتر به آن آب مقطر استریل می افزاییم


مقادیر بر اساس نیاز تهیه شود و محلول حاصل باید کاملا شفاف باشد. بهتر است که محلول تازه تهیه شود .

بعد از اماده کردن وسائل و همچنین محلولها ، ابتدا شاخص های مورد نظر را در دستگاه شمارشگر سلولی (CELL COUNTER) اندازه میگیریم.خون را از صافی ۴۰ میکرون عبورمیدهیم و به ازای ۵۰ حجم خون ، ۱ حجم از معرف آماده شده می افزاییم.در ادامه ،آنتی بیوتیکها رامستقیما به خون اضافه میکنیم.مگنت را داخل ظرف حاوی خون انداخته و بمدت ۲-۱ ساعت با شیکر مغناطیسی مخلوط میکنی در آخر محلول را بمدت ۲۴ ساعت در یخچال قرار میدهیم. ظرف حاوی خون را هر روز از یخچال در آورده تا به دما برسد. سپس بمدت یکساعت مجددا روی شیکر قرارمیدهیم.مقداری از آن را برداشته و هر روز میخوانیم تا زمانی که شاخص های آن ثابت شود.بعد از آن در شرایط بسیار استریل همزمان با شیکر کردن دائم در لوله های استریل تقسیم میکنیم .

روش های کنترل تیوب ها

کنترل دقت : ویالهای متعدد را در روزهای متوالی به شمارشگر سلولی میدهیم که دقت کار در تقسیم خون مشخص شود.

کنترل پایدار

جهت کنترل پایداری در بیرون یخچال : یک تیوب را در حرارت اتاق قرار میدهیم و هرنیم ساعت با شمارشگر سلولی میخوانیم تا پایداری آن در بیرون کنترل شود.


جهت پایداری ویالها پس از باز شدن در یخچال : دو تیوب ثابت را در روزهای متمادی بررسی میکنیم تا زمان پایداری ویالها مشخص شود.

کنترل آلودگی

برای کنترل تیوب ها ، بعد از گذشت یک هفته ، چند تیوب را برای کشت میکروبی انتخاب می کنیم . برای بررسی داده ها و کنترل آنها و همچنین گرفتن میانگین از شاخص های اندازه گیری شده از رایانه استفاده می کنیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.