روش تهیه محلول سرم فیزیولوژی

تهیه محلول سرم فیزیولوژی:

۸۵% گرم کلرورسدیم(Nacl) را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر به خوبی حل کنید.
به میزان ۱۰ میلی لیتر به داخل ۱۰ لوله در پیچ دار بریزید. لوله ها را در دمای c 121 بمدت ۱۵ دقیقه اتوکلاو نمائید و بعد از سرد شدن در یخچال ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
(در صورت در دسترس نبودن لوله در پیچ دار پس از استریل نمودن می توان، جهت جلوگیری از تبخیر محلول در لوله را با پارافیلم کاملاً ببندید) روی برچسب نام محلول و تاریخ انقضاء آن را به مدت حداکثر یک سال بعد از تاریخ ساخت بنویسید.