لوگل

روش تهیه محلول لوگل

تهيه محلول Lugol’s iodine

مواد لازم:

  • يدور پتاسيم 10 گرم
  • كريستال يد پودر نشده 5 گرم
  • آب مقطر تا 100 ميلي ليتر

(مراحل اشاره شده در مورد تهيه محلول يد و اين محلول مشابه است)

جهت ساخت محلول كاري از محلول ذخيره به نسبت 5 :1 آن را با آب مقطر رقيق نموده و داخل شيشه قهوه اي رنگ (قطره چكان) نگهداري مي نمائيم .