تهيه محلول D'Anton's iodine

روش تهیه محلول D’Anton’s iodine

تهيه محلول D’Anton’s iodine

مواد لازم:

  • يدور پتاسيم (Potassium iodide= Kl) 1 گرم
  • كريستال يد پودر شده (lodine crystals) 5/1 گرم
  • آب مقطر تا 100 ميلي ليتر

يدورپتاسيم و كريستالهاي يد را در آب مقطر حل كنيد. (مقدار اضافي كريستالهاي حل نشده يد در ته ظرف باقي مي ماند كه به دليل وجود اين كريستالها ، محلول ذخيره در مدت زمان طولاني، داراي كيفيت مطلوب مي باشدبنابراين محلول را صاف ننماييد.

محلول فوق رادرشيشه قهوه اي رنگ ريخته ودر محل تاريک، در حرارت اطاق نگهداري نماييد. اين محلول جهت استفاده فوري به کار مي رود، بنابراين مقداري از آن را به عنوان محلول كاري در دسترس قرار دهيد. رنگ محلول كاري بايد شبيه چاي پر رنگ باشد و چنانچه در مدت 14-10 روز رنگ آن روشن تر گردد، دور ريخته شود.

روي برچسب شيشه محتوي محلول ذخيره، نام محلول و تاريخ انقضاي آن را به مدت حداکثر يک سال بعد از تاريخ ساخت بنويسيد.