روش تهیه محیط کشت NaCl5/6% (براث/ آگار)

روش تهیه محیط کشت  NaCl5/6%  (براث/ آگار)

محیط پایه همان محیط برین هارت اینفیوژن براث/آگار است. از آنجا که این محیط کشت حاوی ۵/۰% نمک می‌باشد، بنابراین ۶% نمک به این محیط پایه اضافه نمایید تا مقدار ۵/۶% نمک حاصل شود. شرایط استریلیزاسیون همان دمای oC121، فشار  Lb15 و زمان ۱۵ دقیقه می‌باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.