روش تهیه و رنگ آمیزی زیل نیلسون

روش رنگ آميزی زيل نلسون
محلولها

رنگ كربول فوشين

فوشين بازي3/0 گرم                   ( 5/4 گرم)
اتانول 95%10 ميلي ليتر              (150 گرم)
فنل 5%

آب مقطز

5 ميلي ليتر            ( 75 ميلي ليتر)

95ميلي ليتر            (1425ميلي ليتر)

رنگ آمیزی زیل نیلسون

فوشين بازی را در آب مقطر حل كنيد.
كريستال فنل را در اتانول حل نماييد وبرای مخلوط شدن كامل آنرا 24ساعت دردمای 60 درجه انكوبه نماييد.
سپس دومحلول را باهم مخلوط كرده وصاف نماييد.

 

محلول اسيد الكل

 

اسيد كلريدريك غليظ30 ميلي ليتر
اتانول 95%970 ميلي ليتر

 

محلول متيلن بلو

 

پودرمتيلن بلو3/0 گرم                      (5/4 گرم)
اتانول95 %30 ميلي ليتر                 (450 ميلي ليتر)
آب مقطر100 ميلي ليتر               (1500 ميلي ليتر)

پودر متيلن بلو را با اتانول حل نموده وسپس به آب مقطر اضافه نماييد.
بعد از24ساعت نگهداری درانكوباتور60درجه رنگ را صاف نماييد.

 

روش رنگ آميزی :

1-    محلول كربول فوشين را روي لام ريخته واجازه دهيد 5 دقيقه باقي بماند.
2-    بدون خالي كردن رنگ مدت 5 دقيقه لام را حرارت دهيد بطوريكه رنگ روی لام نجوشد.
3-     حال 5 دقيقه ديگر تا خنك شدن رنگ روي لام صبر نماييد.
4-    شستشو با آب
5-    اسيد- الكل روی لام ريخته و رنگ بري كنيد بطوريكه ديگرقطره رنگ از لام نچكد.
6-    گسترش را با رنگ متيلن بلو به مدت 1تا2دقيقه بپوشانيد.
7-    شستشو مختصربا آب
8-    خشك كردن لام ومشاهده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *