روش تهیه 5/. مک فارلند ( Turbidity standard)

2

روش تهیه 5/. مک فارلند ( Turbidity standard)

6/0 سی سی از محلول %1 (10 گرم در لیتر )کلرور باریم دهیدراته را در فلاسک (بالن ژوژه) 100 سی سی ریخته و با اسید سولفوریک %1 ( (10 ml/litبه حجم 100 سی سی می رسانیم.

این محلول در طول موج 625 نانومتری باید دارای جذب 08/0الی 1/0 باشد.

محلول را در لوله ای همسان با لوله نمونه میکروبی از نظر حجم (مثلا” 5 سی سی ) باشد می ریزیم.

این لوله ها بصورت دربسته در حرارت اتاق و دور از نور به مدت 6 ماه نگهداری می شود .(با کاغذ فویل می پیچیم)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.