روش جراحي حيوانات آزمايشگاهي

ابتدا حيوانات به وسيله ي تزريق داخل صفاقي كتامين (7 ميلي گرم / كيلوگرم) و رامپون (90 ميلي گرم / كيلوگرم) بيهوش گرديدند ، سپس حيوان را به پهلوي راست خوابانده و به كمك تيغ ناست موهاي پوست ناحيه ي سر استخوان ران را تراشيده و سپس محل مورد نظر با محلول بتادين ضد عفوني شد ، آنگاه در زير سر استخوان ران برش در پوست به طول يك سانتيمتر ايجاد كرده و سپس عضلات موجود را كنار زده تا عصب سياتيك آشكار شود براي اعمال كمپرسيون عصب از پنس قفل دار ساده استفاده شد . و عصب سياتيك به مدت 30 ثانيه تحت كمپرسيون قرار گرفت .

روش اعمال كمپرسيون در همه ي رت ها يكسان و از پنس قفلدار يكساني استفاده شد . بعد از انجام كمپرسيون عصب سياتيك را به آرامي در محل طبيعي خود قرار داده و لبه هاي زخم به وسيله ي گيره هاي مخصوص به همديگر بخيه زده شدند و سپس محل زخم توسط محلول بتادين ضد عفوني شد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.