روش لوپ کالیبره

روش لوپ کالیبره: جهت برداشتن حجم معینی از ادرار. این لوپ ها از سیم های پلاتینی با قطرمشخص ساخته می شوند. انواع پلاستیکی و یک بار مصرف نیز وجود دارد.
روش کار:
-۱لوپ روی شعله حرارت داده شده و خنک شود.
-۲لوپ را به طور عمودی وارد نمونه ادرار (که قبلاً به خوبی مخلوط شده) نموده و بالا و پایین برده شود.
-۳لوپ را خارج نموده و لوپ پر از ادرار را به صورت خطی روی محیط کشت تلقیح گردد.
-۴پلیت را به طریقه خطی به طور مستقیم و با زاویه  ۹۰درجه عمود بر خط اصلی کشت داده شود.
-۵در صورت رشد ضمن شمارش کلنی ها، بررسی شکل و شناسایی باکتری نیز با استفاده از تست های بیوشیمیایی انجام گیرد. در صورت نبود رشد به مدت ۲۴ ساعت دیگر کشت را در انکوباتور بگذارید. چنانچه پس از  ۴۸ساعت نبود رشد داشته باشید نتیجه منفی گزارش خواهد شد.
سایر روش ها که بر اساس تهیه رقت می باشد شامل روش های Pipette dilution method ، Pour plate method و Simplified spread plate method می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *