روش کشت باکتری در محیط جامد

محیط کشت جامد به دو صورت وجود دارند
محیط کشت جامد در لوله
محیط کشت جامد در پلیت

ابتدا روشهای کشت در انواع محیط های جامد لوله ای

محیط کشت جامد در لوله به دو صورت وجود داشته که هر کدام روشهای کشت مخصوص به خود را دارند.

محیط کشت عمودی(استوانه ای)
محیط کشت شیبدار
روش کشت عمقی در لوله

در این حالت محیط کشت آگاردار (جامد)را با حفظ شرایط استریل در حالت مذاب داخل لوله های آزمایش استریل ریخته و بحالت عمودی آنرا در یک جای ساکن قرار دهید تا سرد شود.
در اینحالت با آنس نوک تیز استریل شده در کنار شعله از پرگنه باکتری مقداری را برداشته و آنرا بصورت عمودی در مرکز این محیط تا انتها فرو برده و بدون هیچگونه تغییر حالتی آنرا از همان مسیر خارج کنید .
بعد لوله را در انکوباتور قرار دهید .این روش کشت دارای خصوصیاتی می باشد و آن اینست که هنگامی که نوک آنس را در محیط فرو می برید در ابتدای ورود آنس به محیط تراکم باکتری زیاد است و به ترتیب که به عمق محیط فرو می رود از تعداد باکتریها کاسته میشود تا به انتهای لوله که می رسد تراکم باکتری به حداقل می رسد و از طرفی در انتهای محیط کشت لوله ای اکسیژن کمتر از قسمت سطحی آن است و باکتریها به ترتیبی با تراکمی که وارد محیط شده اند براساس نیاز با اکسیژن (هوازی یا بیهوازی بودن)در محیط رشد متفاوتی دارند یعنی اگر باکتری هوازی باشد رشد آن در قسمت سطحی بیشتر است و اگر بیهوازی باشد رشد آن در قسمت عمقی بیشتر می شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *