روش کشت باکتری در محیط کشت مایع

ابتدا یک آنس برداشته و آنرا در دست راست بگیرید
بعد آنرا روی شعله کاملا گداخته کنید و بگذارید تا سرد شود
محیط حاوی باکتری (لوله یا پلیت) را دردست چپ بگیرید و درب آنرا با دست راست در کنار شعله باز کنید . دقت کنید که درب محیط کشت را روی میز کار خود نگذارید.
اگر محیط کشت در لوله است دهانه آنرا چند با ر از روی شعله عبور دهید تا سترون شود همچنین درب لوله را بیش از حد باز نگه ندارید.
نوک آنس را وارد محیط کرده و به باکتریها آغشته کنید
دهانه لوله را مجددا با شعله سترون کرده و درب آنرا بگذارید و محیط کشترا در جای خود قرار دهید

لوله حاوی محیط کشت را در دست چپ بگیرید و نوک آنس آلوده به باکتری مورد نظر را داخل محیط فرو برده و به آرامی تکان دهید تا میکروبها در محیط پخش شوند.
در مواردی که میکروب را از پلیت (محیط کشت جامد) برمی دارید با نوک آنس کمی از کلنی را برداشته و با رعایت مواردی که گفته شد آنرا داخل محیط مایع فرو برده و به آرامی هم بزنید تا همگن شود.
دهانه لوله حاوی محیط کشت جدید را با شعله سترون کرده و درب آنرا بگذارید و آنرا در داخل انکوباتور قرار دهید.
نوک آنس را مجددا با شعله استریل کرده و در جای خود قرار دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.