ريفامپين,Rifampin

ريفامپين     Rifampin
اشكال دارويي     Cap: 150mg , 300mg
Oral Drops: 153mg/ml

? موارد و مقدار مصرف :
سل
توجه: ريفامپين خوراكي به صورت تك دوز و يك ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا تجويز مي گردد.
بزرگسالان: mg600 يك بار در روز.
كودكان: mg/kg20-10 در روز كه حداكثر مقدار قابل تجويز روزانه mg600 است.
جهت اطلاع از رژيم دارويي درمان سل به پروتكل درماني سل در ضميمه (؟) مراجعه كنيد.

موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو و وجود بيماري انسدادي صفراوي نبايد مصرف شود.
در افراد مبتلا به بيماري كبدي و همچنين كسانيكه سابقه الكليسم دارند با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. ريفامپين در شير مادر ترشح مي شود و نسبت آن در شير نسبت به پلاسما 2/0 تا 6/0 است لذا تجويز آن در دوران شيردهي توصيه نمي شود.
تداخلات مهم :
ريفامپين باعث القاء آنزيمهاي ميكروزومال كبدي ميشود از اين رو اثردرماني اين داروها كاهش مي يابد:  استامينوفن ضد انعقادي خوراكي، باربيتوراتها، بنزوديازپين ها، بتابلوكرها، كلرآمفنيكل، كلوفيبرات، ضد بارداريهاي خوراكي، كورتيكواستروئيدها، سيكلوسپورين، ديگوكسين، ديسوپراميد، كينيدين، وراپاميل، استروژن ها، هيدانتوئين، متادون، سولفونيل اوره ها (كلرپروپاميد، تولبوتاميد)، تئوفيلين ها، انالاپريل و كتوكونازول.
عوارض جانبي :
برخي بيماران ممكن است 2 تا 3 ساعت بعد از مصرف دارو دچار ناراحتي هاي پوستي مانند ُگرگرفتگي صورت، خارش، راش و يا به ندرت التهاب چشم شوند.
سندرم شبه آنفولانزا 3 تا 6 ماه پس از شروع درمان ممكن است ايجاد شود كه با دوزهاي mg/kg20 يا بالاتر احتمال آن بيشتر است و علائم آن تب، لرز و درد استخوان است.
عوارض گوارشي نظير تهوع، استفراغ، بي اشتهايي، اسهال و درد اپي گاستر در صورتيكه دارو با معده خالي مصرف شود رخ مي دهد.
ريفامپين باعث نقص موقت عملكرد كبدي مي گردد همچنين بالا رفتن بيلي روبين خون در روزهاي اول درمان مشاهده مي شود.

ريفامپين
توصيه ها :
ريفامپين خوراكي را بايد يك ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا مصرف كرد ولي اگر ناراحتي گوارشي ايجاد شده خيلي شديد بود مي توان آنرا همراه غذا خورد.
بيمار بايد از قطع خود سرانه دارو پرهيز كند زيرا احتمال بروز واكنشهاي كبدي، كليوي و سندرم شبه آنفولانزا در صورت قطع و شروع مجدد دارو بيشتر است.
مصرف اين دارو ممكن است باعث تغيير رنگ ادرار، مدفوع، اشك، بزاق و عرق گردد همچنين لنزهاي تماسي رنگي مي شوند.
بيمار بايد در صورت بروز يرقان، واكنشهاي حساسيتي و عوارض گوارشي شديد به پزشك اطلاع دهد.
عملكرد كبدي بيمار قبل از شروع درمان و هر 2 تا 4 هفته در طي درمان بايد كنترل شود و در صورت وجود نقص عملكرد كبدي تنظيم دوز دارو لازم است.
شمارش كامل سلولهاي خوني قبل ازشروع درمان و به صورت دوره اي درطي درمان بايد انجام شود.
مصرف همزمان ريفامپين با داروهاي ضد بارداري خوراكي و يا ضدانعقادي خوراكي از اثرآنها ميكاهد و پزشك بايد اين موارد را در نظر داشته باشد.
شرايط نگهداري :
ريفامپين بايد در ظروف در بسته و دور از نور و رطوبت و در درجه حرارت زير 25 درجه سانتيگراد نگهداري شود