زمان نسبي ترومبوپلاستين فعال شده (Activated partial tromboplastin time-APTT)

اين تست مسير داخلي انعقاد را مورد ارزيابي قرار مي دهد.كائولين به فاكتور XII متصل و شكل جايگاه فعال را تغيير داده و ان را به فاكتور XIIa تبديل مي كند و با اين كار باعث فعال شدن ساير فاكتور ها و نهايتا انعقاد مي شودزمان طبيعي 30-40 ثانيه مي باشد.
APTT طولاني مي تواند به دلايل زير باشد:
1-كمبودي از فاكتورهاي XI,IX,XII,PK,HMWK,V.X.VII يا فيبرينوژن بدلايلي ارثي مثل هموفيلي يا اكتسابي(بيماريهاي كبدي)،رقيق شدن خون(انتقال خون)يا درمان با مواد ضد انعقادي مثل كومارين
2-درمان با هپارين
3-مهاركننده هاي اختصاصي
4-وجود ضد انعقاد لوپوسي
APTT
ازمايش APTT امروزه در ازمايشگاهها بنام PTT انجام ميگردد.
لوله خون ضدانعقاددار را به خوبي مخلوط كرده و به مدت 5 دقيقه با دور 1500rpm سانتريوفوژ كرده و پلاسما را جدا مي كنيم.كلرور كلسيم را در 37 درجه حداقل 5 دقيقه گرم مي كنيم.
1/ سفالوپلاستين_كائولين سفالين)را به مدت 1 دقيقه گرم كرده و 1/ پلاسمارا به سفالوپلاستين اضافه كرده و تكان مي دهيم و 2 دقيقه صبر مي كنيم.بعد از 2 دقيقه 1/ كلرور كلسيم را به مخلوط بالا اضافه كرده و كرنومتر را زده و لوله را تكان مي دهيم و براي ايجاد رشته هاي فيبرين صبر مي كنيم.بعد از 30 ثانيه لوله را براي ايجاد رشته هاي فيبرين بررسي مي كنيم و به محض مشاهده رشته هاي فيبرين كرنومتر را مي زنيم و عدد را يادداشت مي كنيم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.