ساخت محصول اسمیت یودان Smith Iodian

ساخت محصول اسمیت یودان Smith Iodian
۱-عنوان : روش تهیه محصول اسمیت یودان
۲- اقدامات وابسته :شناخت خطاهای تکنیکی و موارد مداخله گر
۳- هدف: تهیه محصول اسمیت یدان جهت تایید وجود بیلی روبین در ادرار.
۴- کاربرد : با کمک این معرف بیلی روبین دیده شده با نوار با کمک روش شیمیائی بصورت کیفی شنجیده می شود.
۵- صلاحیت و شایستگی : تهیه محصول توسط پرسنل آزمایشگاهی انجام می گیرد که بعد از آموزش و خواندن SOP ساخت این محصول انجام میگیرد.
۶- نمونه : کریستال ید-اتانول خالص- آب مقطر
۷- تجهیزات : ترازو-کریستال ید-آب مقطر-اتانول خالص-استوانه مدرج-ارلن-هم زن شیشه ای- قیف شیشه ای-ظروف شیشه ای قهواه ای (تیره)
۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش و ماسک و عینک مخصوص در هنگام ساخت محلول و انجام کار ترجیحاً زیر هود.
۹- مستندات : بر چسب محلول که دارای که دارای مشخصات کامل می باشد فرم درخواست خرید کالا و مواد- کنترل کیفی ماهیانه محلول که در دفتر مربوطه ثبت می شود.

۱۰- کنترل کیفی : بعد از ساخت محلول از یورین کنترل و یا نمونه های ادرار روزانه بیلی روبین مثبت بعنوان کنترل مثبت و از ادرارهای بیلی روبین منفی بعنوان کنترل منفی استفاده می شود.
۱۱- روش اجرایی: ابتدا الکل خالص را  به میزان۹۵ سی سی حجم کرده با ریختن ۵ سی سی آب مقطر به الکل ۹۵% تبدیل میکنیم. سپس ۷/۰ گرم کریستال ید را با ترازو وزن کرده بدان می افزائیم و خوب مخلوط می کنیم و در شیشه های قهوه ای(تیره) می ریزیم.  سپس بر چسب مشخصات محلول را بدان زده و دوراز نور نگهداری می کنیم.

۱ec
۱۲- محدودیت ها و عوامل مداخله گر:
الف) ترازو و کالیبره نباشد ب) ظروف شیشه ای خوب تمیز نشده باشد و آلوده به مواد دیگر باشد. ج) آب مقطر درست تهیه نشده باشد د) پودر مورد استفاده خراب باشد. یا الکل آن خراب  یا آلوده باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *