ساخت محلول ارلیخ

ساخت محلول ارلیخ
۱-عنوان : روش تهیه محلول ارلیخ در بخش تجزیه ادرار
۲- اقدامات وابسته : شناخت خطاهای تکنیکی و مواد مداخله گر
۳- هدف :تهیه محلول ارلیخ جهت بررسی اروبیلینوژن در بخش تجزیه ادرار
۴- کاربرد:.با کمک این محلول اروبیلینوژن سنجیده شده با نوارادرار با دقت بیشتری توسط روش شیمیایی وبصورت کیفی بررسی وگزارش میشود.
۵- صلاحیت و شایستگی : رجوع شود به S. O. P  ساخت اسید سولفو سالیسلیک
۶-نمونه:  پودرپارا دی متیل آمینوبنز آلوئید – اسید کلریدیک غلیظ – آب مقطر –پودر اسید تری هیرات استات
۷- تجهیزات و مواد لازم: ترازو – پودر پارا دی متیل آمین بنز آلوئید –پودر اسید تری هیدرات استات- اسید کلریدریک غلیظ – آب مقطر- استوانه مدرج – ارلن – هم زن شیشه ای – قیف شیشه ای – ظروف شیشه ای تیره
۸- نکات ایمنی : رجوع شود به S. O. P  ساخت اسید سولفو سالیسلیک
۹-مستندات: بر چسب محلول که دارای مشخصات کامل است – فرم درخواست خرید کالا ومواد
۱۰-کنترل کیفی : بررسی رنگ ، بو، شفافیت (ظاهر) محلول، و کنترل کیفی ماهیانه ( کنترل منفی آب مقطر و کنترل مثبت ادرار اروبیلینوژن مثبت ).
۱۱-روش اجرایی: ابتدا مقدار ۱۰ گرم پودر پارادی متیل آمینوبنز آلدئید و ۵/۱۷ گرم اسید تری هیدرات استات سدیم را وزن کرده سپس با استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی مقدار ۷۵ سی سی آب مقطر و سپس ۷۵ سی سی اسید کلریدریک غلیظ را حجم کرده ودر یک ارلن ۵۰۰ سی سی کمی از آنرا خالی کرده پودر های وزن شده قبلی را در ارلن ریخته سپس بقیه آب مقطر و اسید وزن شده را در ارلن ریخته وخوب مخلوط مینماییم .سپس با قیف شیشه ای درون شیشه  های قهو ه ای تیره میریزیم .
۱۲- محدودیت ها وعوامل مداخله گر: رجوع شود به S. O. P  ساخت اسید سولفو سالیسلیک
۱۳- تفسیر (علل تکرار ): رجوع شود به S. O. P  ساخت اسید سولفو سالیسلیک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *