ساخت محلول اسید سولفوسالیسلیک

ساخت محلول اسید سولفوسالیسلیک
۱-عنوان : روش تهیه محلول اسید سولفوسالیسلیک ۳% در بخش تجزیه ادرار
۲- اقدامات وابسته : شناخت خطاهای تکنیکی و مواد مداخله گر
۳- هدف :تهیه محلول اسید سولفوسالیسلیک ۳% جهت بررسی پروتئین ادرار
۴- کاربرد: با کمک این محلول پروتئین سنجیده شده با نوار با دقت بیشتری به روش شیمیایی توسط محلول فوق بصورت کیفی بررسی و گزارش میشود.
۵- صلاحیت و شایستگی :تهیه محلول توسط پرسنل این بخش که دارای تحصیلات دانشگاهی دررشته های آزمایشگاهی میباشند وبعد از آموزش لازم ، بصورت نوبتی انجام میگیرد.
۶-نمونه:  پودر اسید سولفوسالیسلیک دی هیدرات-آب مقطر – متانول
۷- تجهیزات و مواد لازم: ترازو – پودر اسید سولفوسالیسلیک – ـ آب مقطر – استوانه مدرج – ارلن – هم زن شیشه ای – متانول – قیف شیشه ای- ظروف شیشه ای قهوه ای تیره
۸- نکات ایمنی : استفاده ار دستکش وماسک و عینک مخصوص درهنگام کار و ساخت محلول در زیر هود
۹-مستندات: بر چسب محلول که دارای مشخصات کامل است – فرم درخواست خرید کالا ومواد – کنترل کیفی ماهیانه محلول  که در دفتر مخصوص آن میباشد.
۱۰-کنترل کیفی : بعد از ساخت محلول جهت کنترل کیفی از آب مقطر بعنوان کنترل منفی ویورین کنترل یانمونه های یورین روزانه پروتئین مثبت بعنوان کنترل مثبت استفاده میشود .ضمناً محلول باید شفاف و بدون رنگ باشد و در  صورت تغییرات رنگ وشفافیت محلول عوض میشود . ضمناً بصورت ماهیانه محلول چک شده ودر دفترمربوطه ثبت میشود.
۱۱-روش اجرایی: ابتدا با استوانه مدرج ۱۰۰۰ سی سی ( به نسبت نصف به نصف ) ۵۰۰ سی سی آب مقطر و ۵۰۰ سی سی متانول را حجم میکنیم وسپس مقدار ۳۰ گرم اسید سولفوسالیسلیک را با ترازو وزن کرده و آماده میکنیم . مقداری از ترکیب آب مقطر و متانول حجم شده را در ارلن ۲ لیتری ریخته و سپس اسید سولفوسالیسلیک وزن شده را درارلن ریخته و سپس بقیه آب مقطرو متانول رابدان می افزاییم و بعد از اینکه  خوب مخلوط کرده و هم زدیم آنرا درشیشه های قهوه ای رنگ تیره می ریزیم و دور از نور نگهداری میکنیم و بر چسب مشخصات کامل محلول را بدان میزنیم.
۱۲- محدودیت ها وعوامل مداخله گر:
۱-۱۲- ترازو کالیبره نباشد .
۲-۱۲- ظروف شیشه ای خوب تمیز نشده باشد .
۳-۱۲- آب مقطر درست تهیه نشده باشد.
۴-۱۲- پودر ها و محلول های مورد استفاده تاریخ گذشته باشد و خراب شده باشد.

۱۳- تفسیر (علل تکرار ):
۱-۱۳-آلوده شدن محلول ساخته شده
۲-۱۳- تاریخ ساخت محلول پایان یافته باشد
۳-۱۳- محلول ساخته شده در هر مرحله ای از آزمایش و درمرحله کنترل کیفی درست جواب ندهد .
۴-۱۳-رنگ و بوی محلول وشفافیت آن تغییر کرده باشد.
۱۴-رفرانس:
کتاب آزمایش ادرار همراه با تضمین کیفیت در آزمایشگاه تجزیه ادرار  مؤلفان: دکتر صدیقه شمس – دکتر فریده جلیلیان –
دکتر محمود ظهوری نیا                          چاپ ۱۳۸۱    فصل پنجم صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *