روش تهیه محلول های میکروب شناسی

ساخت محلول های آزمایش تجزیه مدفوع

ساخت محلول های آزمایش تجزیه مدفوع
۱- عنوان : روش تهیه محلولهای آزمایش تجزیه مدفوع ( لوگل وسرم فیزیولوژی) در بخش انگل شناسی .
۲-اقدامات وابسته : شناخت خطا های تکنیکی و مواد مداخله گر
۳- هدف : تهیه محلولهای لازم جهت بررسی دقیق میکروسکوپی آزمایش تجزیه مدفوع در بخش انگل شناسی است.
۴- کاربرد : با کمک این دو محلول مدفوع هم از نظر آمیب ها و هم کیست انگل ها ونیز سلولهای دیگر موجود درنمونه با دقت بالایی بررسی میگردد.
۵- صلاحیت و شایستگی : رجوع شود به S. O. P ‌ساخت محلول اسیدسولفوسالیسیک
۶- نمونه: کریستال ید – یدور پتاسیم – آب مقطر
۷- تجهیزات : ترازو – کریستال ید – یدور پتاسیم – آب مقطر – استوانه مدرج – ارلن – هم زن شیشه ای – قیف شیشه ای – ظروف شیشه ای تیره
۸-  نکات ایمنی : رجوع شود به S. O. P ‌ساخت محلول اسیدسولفوسالیسیک
۹- مستندات : بر چسب محلولها با مشخصات کامل – فرم درخواست خرید مواد وکالا – کنترل کیفی ماهیانه و محلول ها که  دفتر کنترل کیفی ماهیانه موجود است .
۱۰- کنترل کیفی : محلول ها باید عاری از هر گونه آلودگی باکتریایی یا قارچی یا هرگونه آلودگی دیگر باشد .محلول ید باید به رنگ چای پرر نگ باشد ودرصورت کمرنگ شدن باید دور ریخته شود.سرم فیزیولوژی بایستی هر چند وقت یکبار سانتریفوژ شده و رسوب آن از نظر عدم وجود مخمر بررسی گردد.

روش اجرایی

لوگل : ابتدا با استوانه مدرج مقدار ۱۰۰ سی سی آب مقطر را حجم کرده سپس با ترازو به میزان ۱۰ گرم یدور پتاسیم و ۵ گرم کریستال ید را وزن میکنیم .آنگاه مقدار کمی آب مقطر حجم شده را در ارلن ریخته پس از ریختن یدور پتاسیم و کریستال ید وزن شده ، بقیه آب مقطررا بدان اضافه میکنیم .

سپس به خوبی مخلوط میکنیم و بهم میزنیم . این محلول بعد از ۲۴ ساعت قابل استفاده است ( تا کریستال ید به خوبی حل شود)  این محلول ذخیره بوده و درشیشه های تیره و دور از نور نگهداری شود .و جهت استفاده برای آزمایش این محلول به نسبت ۱ به ۵ رقیق شود یعنی ۲۰ سی سی از ین محلول را با ۸۰ سی سی آب مقطر مخلوط کرده آماده استفاده  می شود. محلول نهایی نیز در شیشه های قهوه ای تیره ودور از نور نگهداری شود.
۲-۱۱- سرم فیزیولوژی: ابتدا با کمک استوانه مدرج ۱۰۰۰ سی سی آب مقطر را حجم کرده با ۵/۸ گرم کلرید سدیم وزن شده در ارلن مخلوط مینماییم .سپس خوب بهم میزنیم و در شیشه های درب دار میریزیم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *