سراتیوم Ceratium

سراتیوم.یک نمونه معروف از داینوفلاژله ها ، سراتیوم(Ceratium) است که نمونه ای زره دار و دارای خار و دو تاژک است و به روش گیاهان تغذیه می کند. زره یا تک(Theca) ، ضخیم و غیرقابل انعطاف است. خارها از امتداد بخش هایی از صفحات سازنده زره ایجاد شده اند و راست و یا خمیده اند. خار جلویی ، خار راسی (Apical spine) و خار یا خارهای عقبی ( تا 4 خار عقبی می تواند وجود داشته باشد)، خار یا خارهای مقابل راسی(Anapical spine) نامیده می شوند. طبق معمول   بین صفحات سازنده زره دو شیار وجود دارد . شیار در موقعیت استوایی یا افقی به نام حلقه یا انولوس (Annulus) نیز نامیده می شود که معمولا با یک صفحه به نام سین گولوم (Cingulum) پوشیده شده است. از میان منافذ زره برجستگی ها یا پاپیلاهای سیتوپلاسمی متعددی خارج و به شبکه ای از پاهای کاذب منتهی می شوند. این پاها باعث صید موجودات ریز می شوند، تغذیه گاهی از این نوع است. انواع آب شیرین دارای کلروپلاست های سبز و انواع دریایی زرد یا قهوه ای هستند.

 

Kingdom : protista

s.k : protozoa

phylum : sarcomastigophora

subphylum: mastigophora

class: phytomastigophora

order: dinoflagellate

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *