سرولوپلاسمین

سرولوپلاسمین

سرولوپلاسمین
مقدمه: سرولوپلاسمین یک واکنش دهنده فازحاد وپروتئین متصل شونده به مس می باشد که درکبد ساخته می شود. کاهش ساخت سرولوپلاسمین سبب رسوب بیش ازحدمس درکبد ،مغز، قرنیه، کلیه واعضاء دیگرمی گردد. تشخیص این بیماری براساس سرولوپلاسمین حون کاهش مس خون افزایش مس ادرار به همراه تستهای مختل کبدی صورت می پذیرد.
کاربرد: دربیشتر از75% ازبیماران مبتلا به بیماری ویلسون میزان سرولوپلاسمین کاهش می یابد.
این بیماری نیازبه بررسی کامل شرح حال، یافته های فیزیکی ، آزمایشات متعدد بررسی سابقه فامیلی دارد.
آمادگی بیمار:بیمارباید ناشتا باشد.
نمونه: سرم یاپلاسما
محتویات: 1بافر1ویال 2- کنترل 1ویال 3- آنتی سرم 1ویال
نگهداری محلولها: 8-2 درجه سانتیگراد
وسایل موردنیاز: سمپلریخچال، کووت، ساچمه، کیت سرولوپلاسمین
کیت راحتماً یک ساعت قبل ازمصرف دردمای اطاق قراردهید.
روش آزمایش:
1-ابتداسرم رابه نسبت1به11رقیق کنید.
(لانداsampleDiluent400 لاندا+40 sample)
2- ساچمه راداخل کووت قرارداده 20لاندا ازنمونه رقیق شده رابه کووت اضافه کنید.
کووت راداخل چمبردستگاه قراردهید سپس سمپرراطوری تنظیم کنید(dd) که 400 لاندا بافر40 لاندا آنتی سرم بردارد. محلول فوق را اضافه نمائید . بعداز 3دقیقه دستگاه جواب رابه شما می دهد.
جواب براساس mg/dl است مثلاً برای 19 سال به بالا mg/dl45- 30 است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.