سلول قطره اشکی یا داکروسیت

سلول قطره اشکی یا داکروسیت یا(Tear Drop)
همانگونه که از نامشان پیداست، این سلولها از یک طرف کشیده شده و شبیه قطره اشک میباشند.
متعاقب ورود گلبولهای قرمز دارای انکلوژن به طحال، سلولهای قطره اشکی ایجاد می شوند.
در جریان بیماری تالاسمی، سلولهای دارای اجسام هاینز پس از عبور از طحال و جدا شدن انکلوژن، به شکل سلولهای قطره اشکی در می آیند.

داکروسیتها در مواردی نظیر میلوفیبروز و سرطان متاستاز دهنده به مغزاستخوان نیز دیده میشوند که مکانیسم ایجاد آنها در ای حالت نامشخص است.
این سلولها قابلیت برگشت به حالت طبیعی را ندارند.

منبع:
EXPERTLAB1 تلگرام

نظرات بسته شده است.