سلول های اپیتلیال ترانزیشنال در ادرار

این سلول ها سطح مجاری ادراری را از لگنچه های کلیه تا دوسوم ابتدای مجرا فرش می کنند.در ادرار اندازه آنها 40-200 میکرون بوده و به شکل مدور یا گلابی هستند و هسته گرد یا مرکزی دارند.

این سلول ها به ندرت ممکن است دو هسته ای باشد و در ادرار طبیعی به تعداد کم مشاهده می گردد.

وجود آنها به تعداد زیاد (در صورتی که کاتاتریزاسیون انجام نشده باشد) ضرورت رنگ آمیزی پاپانیکلائو و بررسی احتمالی کارسینومای سلول های ترانزیشنال را گوشزد می کند.

در رنگ آمیزی،هسته به رنگ آبی تیره و سیتوپلاسم روشن خواهد بود.

یک نکته کمک کننده دیگر در تشخیص این سلول ها وجود حلقه اندواکتوپلاسم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.