سلول های پوششی در ادرار

از آنجایی که سلول های پوششی ، سیستم ادراری – تناسلی را مفروش می سازند اگر آنها را در ادرار بیابیم غیر عادی نیست، مگر آن که تعدادشان زیاد بوده یا اشکال غیر طبیعی داشته باشند. آنها نماینده ریزش طبیعی سلول های پیر هستند.سه نوع سلول پوششی در ادرار دیده می شوند و بر اساس منشا آنها در سیستم ادراری- تناسلی دسته بندی می شوند.
سلول های سنگفرشی ((squamous)) فراوانترین و کم اهمیت ترین سلول های پوششی هستند که در ادرار یافت می شوند.آنها از پوشش داخلی واژن و قسمت های پایینی میزراه زن و مرد مشتق می شوند.ممکن است تعداد زیادی از آنها را در ادرار زنی که جمع آوری آن به طریقه تمیز گرفتن میانی (mid stresm chean catch technique) نبوده است دیده شود.سلولهای سنگفرشی بزرگ بوده و حاوی مقدار زیادی سیتوپلاسم بی نظم و یک هسته مرکزی به اندازه حدود یک گلبول قرمز می باشند.
سلول های پوششی انتقالی( transitional) یا دم دار((caudate)) از پوشش داخلی لگنچه کلیوی مثانه و قسمت بالای میزراه منشا می گیرند. آنها کوچکتر از سلول های سنگفرشی بوده و گرد یا گلابی شکل ، با یک هسته مرکزی هستند.سلول های پوششی انتقالی ، نظیر سلول های سنگفرشی به ندرت از نظر آسیب شناختی اهمیت دارند مگر آنکه تعداد زیاد با مرفولوژی غیر عادی دیده شوند. در چنین حالتی کارسینوم کلیه محتمل است و باید نمونه را برای آزمایش سلول شناسی فرستاد.
سلول های توبولی کلیه مهمترین سلول های پوششی هستند زیرا یافتن تعداد زیاد آنها نشان دهنده نکروز توبولی بوده و خصوصا در رد پیوند کلیه اهمیت دارند. حالاتی که به توبول آسیب می رسانند، نظیر پیلونفریت ، واکنش های سمی ، عفونت های ویروسی ، رد پیوند آلوگرافت، و عوارض ثانویه گلومرولونفریت ، با پیدایش این سلولها در ادرار همراه هستند.سلولهای توبولی کلیه ، گرد و کمی بزرگتر از گلبول های سفید بوده و با هسته گرد و منفردی که دارنداز آنها متمایز می شوند.اگر تشخیص مشکل باشد ، رنگ آمیزی رسوب به سیله روش اشترن هایمر-مالبین یا پاپانیکولائو ، مفید است.
در موارد نفروز لیپیدی به هنگام عبور لیپیدها از غشاء گلومرولی ، سلول های توبولی کلیه لیپیدها را جذب کرده و به شدت نور را منکسر می کنند. این سلول های توبولی کلیه لیپیدها را جذب کرده وبه شدت نور را منعکس می کنند.این سلولهای توبولی کلیه که حاوی لیپید می باشند ( اجسام چربی بیضوی)،( oval fat body) نامیده می شوند.معمولا آنها به همراه قطرات آزاد و شناور چربی در رسوب دیده می شوند. در آزمایش رسوب با استفاده از نور پلاریزه قطرات حاوی کلسترول طرح خاص صلیب مالت را پدید می آورند.گلبولهایی را که حاوی کلسترول نیستند می توان با افزودن سودان 3 به رسوب و مشاهده ظهور گلبولهای نارنجی رنگ شناسایی کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.