سم زدایی سریع و فوق سریع اعتیاد(rapid detoxification)

سم‌زدایی سریع (rapid detoxification)

آنتاگونیستهای مواد افیونی آثار مواد شبه‌افیونی را وقفه داده و یا با آنها مقابله می‌کنند و مانع ظهور آثار این مواد می‌شوند. برخلاف متادون این داروها آثار مخدر نداشته و اعتیادآور نیستند. آنتاگونیستهای مواد افیونی شامل داروهای زیر می‌باشند.

– نالترکسون (naltrexone):

– نالوکسون (naloxone)

  • موارد تجویز

در موارد مقاوم و شکستهای متعدد با روشهای دیگر این روش را می‌توان در افراد جوان‌، سالم که از درمانهای آگونیست نتیجه نگرفته‌اند و یا به ‌فروش آگونیستها در بازار سیاه روی آورده و یا به مسمومیت مبتلا شده‌اند، به کاربرد.

  • روش و مقدار تجویز دارو

۱- تجویز کلونیدین و افزایش سریع مقدار آن

۲- تجویز نالوکسون حدود ۲ میلی‌گرم عضلانی‌ یا زیرجلدی در روز و یا نالترکسون روز اول ۵/۱۲ میلی‌گرم، روز دوم ۲۵ میلی‌گرم و روز سوم ۵۰ میلی‌گرم.

۳- اضافه نمودن آرام‌بخشها (بنزودیازپین‌ها، نورولپتیکها، آنتی‌هیستامین‌ها)

۴- اطمینان از حصول ترک با انجام آزمون چالش نالوکسون‌

روش درمانی فوق بایستی به صورت بستری صورت گیرد. طول دوره سم‌زدایی با این شیوه حدود ۷۲ ساعت است.

 

سم‌زدایی فوق سریع

 ultra rapid opioid detoxification (UROD)

طول فاز حاد سم‌زدایی را می‌توان با استفاده از آنتاگونیستهای مواد شبه‌افیونی با جابجایی آگونیستها از روی گیرنده‌های شبه‌افیونی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کوتاه‌ نمود. البته انجام این روش موجب بروز علائم ترک با شدت بسیار بیشتر از قطع ‌ناگهانی مواد شبه‌افیونی می‌شود.

اساس این روش استفاده از داروهای کمکی قبل از بی‌هوشی جهت کاهش ‌استفراغ و فعالیت روده‌ها مانند ساندوستاتین (Octrocide) و سایمتیدین ‌و تنظیم فعالیت خودکار با استفاده از کلونیدین است که ‌به دنبال آن بیمار sedate و intubate می‌شود و تحت بی‌هوشی عمومی سبک با استفاده از میدازولام (Versed) و یا پروپوفول (Dipivan) قرار می‌گیرد. پس از آن از نالترکسون با لوله معده (و یا نالوکسون وریدی‌) جهت سم‌زدایی تحت بی‌هوشی ‌عمومی بمدت ۸-۴ ساعت استفاده شده و بیمار به اطاق ریکاوری منتقل می‌شود. در حالی که برخی از بیماران ممکن است پس از اتمام بی‌هوشی علائم خفیف ترک ‌را تجربه نمایند بسیاری از بیماران ممکن است ۷۲-۲۴ ساعت بعد نیز احساس ‌درد و ناکامی (washed out) نمایند.

  • موارد تجویز‌

در افراد جوان و سالم‌، در کسانیکه از درمانهای آگونیست نتیجه نگرفته‌اند، در کسانیکه به فروش آگونیستها (متادون‌) در بازار سیاه روی آورده‌اند، در کسانیکه به مسمومیت با آگونیستها دچار شده‌اند،  در کسانیکه به سایر روشهای سم‌زدایی مقاوم بوده و با شکستهای متعدد روبرو بوده‌اند، در کسانیکه تحمل علائم شدید ترک را نداشته و یا به طور مکرر قادر به تکمیل ‌برنامه ترک نبوده‌اند، مواردی بوده‌اند که تابحال این روش به کار برده شده است.

این روش تنها در شرایط بستری و با حضور متخصص بی‌هوشی و امکانات احیای قلبی‌- ریوی مجاز است‌.

بیماران بلافاصله پس از اتمام سم‌زدایی باید رژیم نالترکسون خوراکی ( ۵۰-۲۵ mg/d) را شروع کنند. اظهار نظر قطعی در مورد سودمند بودن این روش نیازمند تحقیقات‌ بیشتر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *