سندرم های میلودیس پلاستیک The myelodysplastic syndromes-MDSs

سندرم های میلودیس پلاستیک گروهی از بیماریها هستند که به وسیله مغز استخوان هیپرسلولار،و ناهنجاری در بلوغ سلول های اریتروئید،گرانولوسیت و مگاکاریوسیت،مشخص می شود.
این سندرم،بنام سندرم پیش لوسمی(Preleukemia) نیز نامیده می شود،زیرا که بیماران ممکن است در نهایت به لوسمی حاد غیر لنفوسیتیک مبتلا شوند.MDS به طور عمده در افراد بالای 50 سال ایجاد می شود.از لحاظ کلینیکی،انمی ماکروسیتیک،ترومبوسیتوپنی و نوتروپنی وجود دارد اما در مواردی نیز عدم وجود انها نیز دیده شده است.کبد،طحال،غدد لنفاوی معمولا بزرگ نیستند.در خون محیطی انیزوسیتوز،پوئیلکوسیتوز،NRBC،بازوفیلیک استیپلینگ(Stippling Basophilic)،اچسام هاول ژولی و ماکروسیت های بیضی شکل دیده می شود.به طور کلی در MDS ،تعداد بلاست ها کمتر از 30%است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.